29 OPOZIVI

29.1 Pojedinačni opoziv

Kada se u trenutku njezinog signala starta bilo koji dio trupa jedrilice, posade ili opreme nalazi na strani kursa linije starta ili ona mora udovoljiti pravilu 30.1, regatni odbor mora odmah istaknuti zastavu X uz jedan zvuk. Zastava mora biti istaknuta sve dok opozvane jedrilice ne budu potpuno na predstartnoj strani linije starta ili jednom od njezinih produžetaka i udovolje pravilu 30.1 ako se primjenjuje, ili do ranije od dviju mogućnosti: četiri minute nakon signala starta ili jedne minute prije bilo kojeg sljedećeg signala starta. Ako se primjenjuje pravilo 30.3 ovo pravilo se ne primjenjuje.

29.2 Opći opoziv

Kada u trenutku signala starta regatni odbor ne može prepoznati jedrilice koje su na strani kursa linije starta ili na koje se primjenjuje pravilo 30, ili ako je pogriješio u postupku startanja, regatni odbor može signalizirati opći opoziv (isticanjem zastave Prvi ponavljač uz dva zvuka). Signal upozorenja za novi start opozvane klase mora se istaknuti jednu minutu nakon spuštanja Prvog ponavljača (jedan zvuk), a startovi svake sljedeće klase uslijedit će nakon novog starta.