28 JEDRENJE KURSA

28.1 Jedrilica mora startati, ostaviti svaku oznakusa zahtijevane strane pravilnim redoslijedom i završiti, tako da nategnuta uzica koja bi predstavljala brazdu jedrilice od startanja do završavanja

(a) prolazi sa zahtijevane strane svake oznake,

(b) dira svaku oznaku koju je trebala obići, i

(c) prolazi između oznaka prolaza iz smjera prethodne oznake. Jedrilica može ispraviti bilo koju pogrešku da bi udovoljila ovom pravilu. Nakon završavanja jedrilica ne treba u potpunosti prijeći liniju cilja.

28.2 Jedrilica može s bilo koje strane ostaviti oznaku kojom ne započinje, koja ne omeđuje ili kojom ne završava stranica na kojoj jedri. Međutim, ona mora ostaviti oznaku starta sa zahtijevane strane kada se približava liniji starta s njezine predstartne strane da bi startala.