DIO 5 PROSVJEDI, ISPRAVAK, SASLUŠANJA, NEDOLIČNO PONAŠANJE I ŽALBE

POGLAVLJE A PROSVJEDI; ISPRAVAK; POSTUPAK PREMA PRAVILU 69

60 PRAVO PROSVJEDA; PRAVO ZAHTJEVA ZA ISPRAVAK ILI POSTUPAK PREMA PRAVILU 69

60.1 Jedrilica može

(a) prosvjedovati protiv druge jedrilice, ali ne zbog navodnog prekršaja pravila iz Dijela 2 osim ako nije umiješana u incident ili ga je vidjela; ili

(b) zahtijevati ispravak.

60.2 Regatni odbor može

(a) prosvjedovati protiv jedrilice, ali ne temeljem obavijesti proizašle iz zahtjeva za ispravak ili iz nevaljanog prosvjeda, ili temeljem izvješća zainteresirane stranke osim predstavnika same jedrilice;

(b) zahtijevati ispravak za jedrilicu; ili

(c) izvijestiti odbor za prosvjede zahtijevajući postupak prema pravilu 69.1(a).

Međutim, regatni odbor mora prosvjedovati protiv jedrilice kada zaprimi izvješće zahtijevano pravilom 43.1(c) ili 78.3.

60.3 Odbor za prosvjede može

(a) prosvjedovati protiv jedrilice, ali ne temeljem obavijesti proizašle iz zahtjeva za ispravak ili iz nevaljanog prosvjeda, ili temeljem izvješća zainteresirane stranke osim predstavnika same jedrilice.

Međutim, može prosvjedovati protiv jedrilice

(1) ako sazna da je bila umiješana u incident kojim je moglo doći do ozljede ili ozbiljne štete, ili

(2) ako sazna tijekom saslušanja valjanog prosvjeda da je ta jedrilica, iako nije stranka u saslušanju, bila umiješana u incident i da je možda prekršila pravilo;

(b) sazvati saslušanje za razmatranje ispravka; ili

(c) postupiti prema pravilu 69.1(a).