78 UDOVOLJAVANJE PRAVILIMA KLASE; SVJEDODŽBE

78.1 Vlasnik jedrilice ili bilo koja druga ovlaštena osoba mora održavati jedrilicu tako da udovoljava pravilima svoje klase i osigurati valjanost njezine svjedodžbe premjeravanja ili razvrstavanja, ako postoji.

78.2 Kada pravilo zahtijeva predočenje svjedodžbe prije nego se jedrilica natječe, a jedrilica ju ne predoči, ona se može natjecati ako regatni odbor primi izjavu koju je potpisala ovlaštena osoba o postojanju valjane svjedodžbe koja će se dostaviti regatnom odboru prije kraja regate. Ako svjedodžba nije primljena na vrijeme, jedrilicu se mora diskvalificirati u svim natjecanjima (jedrenjima) regate.

78.3 Kada nadzornik opreme ili premjerač regate zaključi da jedrilica ili osobna oprema ne udovoljava pravilima klase, on mora o tome pismeno izvjestiti regatni odbor.