43 ODJEĆA I OPREMA NATJECATELJA

43.1
(a) Natjecatelji ne smiju obući ili nositi odjeću ili opremu sa svrhom povećanja svoje težine.

(b) Nadalje, odjeća i oprema natjecatelja ne smije težiti više od 8 kilograma, isključujući steznik ili trapez i odjeću (uključujući obuću) odjevenu ispod koljena. Pravila klase ili upute za jedrenje mogu odrediti manju ili veću težinu do najviše 10 kilograma. Međutim, pravila klase mogu u tu težinu uključiti obuću i drugu odjeću odjevenu ispod koljena. Steznik ili trapez mora imati pozitivan uzgon i ne smije težiti više od 2 kilograma, osim što pravila klase mogu odrediti veću težinu do najviše 4 kilograma. Težine se moraju odrediti prema Dodatku H.

(c) Kada nadzornik opreme ili ovlašteni premjerač za mjerenje odjeće i opreme vjeruje da je natjecatelj možda prekršio pravilo 43.1(a) ili 43.1(b) mora o tome pismeno izvjestiti regatni odbor.

43.2 Pravilo 43.1(b) ne primjenjuje se na jedrilice za koje se zahtijeva opremljenost ogradnom užadi.