42 PORIV

42.1 Osnovno pravilo

Osim kada je dopušteno pravilom 42.3 ili 45, jedrilica se mora natjecati koristeći samo vjetar i vodu za povećavanje, održavanje ili smanjivanje svoje brzine. Njezina posada može prilagođavati trim jedara i trupa i djelovati drugim pomoračkim načinima, ali ne smije drugačijim pomicanjem svojih tijela stvarati poriv jedrilice.

42.2 Zabranjene radnje

Bez ograničavanja primjene pravila 42.1, zabranjene su ove radnje:

(a) pumpanje: ponavljano punjenje bilo kojeg jedra pritezanjem i popuštanjem jedra ili okomitim ili poprečnim micanjem tijela;

(b) ljuljanje (valjanje): ponavljano ljuljanje jedrilice uzrokovano

(1) micanjem tijela,

(2) ponavljanim prilagođavanjem jedara ili uvlačive peraje, ili

(3) kormilarenjem;

(c) trzanje (zaletavanje): naglo zaustavljen iznenadni pokret tijela prema naprijed;

(d) zaveslavanje: ponavljano pokretanje kormila koje je ili snažno ili pokreće jedrilicu naprijed ili joj spriječava kretanje unatrag;

(e) ponavljano letanje ili kruženje nepovezano s promjenama vjetra ili taktičkim razlozima.

42.3 Iznimke

(a) Jedrilicu se smije valjati radi olakšavanja kormilarenja.

(b) Posada jedrilice može micati svoja tijela da pojača valjanje koje olakšava kormilarenje jedrilicom kroz letanje ili kruženje, pod uvjetom da, odmah nakon što je letanje ili kruženje dogotovljeno, brzina jedrilice ne bude veća od brzine prije tog letanja ili kruženja.

(c) Osim jedrenja uz vjetar, kada je moguć surfing (naglo ubrzanje prema dolje niz zavjetrinsku stranu vala) ili glisiranje, posada jedrilice može povući škotu i uzdu kojom se upravlja bilo kojim jedrom, čime bi započeo surfing ili glisiranje, ali samo jedanput za svaki val ili udar vjetra.

(d) Kada je jedrilica u kursu iznad sasvim uz vjetar i ili u zastoju ili se sporo pomiče, ona smije zaveslavati da okrene u kurs sasvim uz vjetar.

(e) Jedrilica smije smanjiti brzinu ponavljanim pomicanjem kormila.

(f) Bilo koji način poriva može se koristiti za pomoć osobi ili plovilu u opasnosti.

(g) Da bi se odsukala ili oslobodila nakon sudara s drugom jedrilicom ili objektom, jedrilica može koristiti silu posade svoje ili druge jedrilice i bilo koju opremu osim porivnog stroja.

(h) Upute za jedrenje mogu, u okolnostima koje navedu dopustiti poriv uporabom stroja ili bilo kojim drugim načinom, pod uvjetom da jedrilica ne stekne značajnu prednost u natjecanju (jedrenju).

Napomena: Tumačenja pravila 42 dostupna su na internet stranici ISAF-a (www.sailing.org) ili elektroničkom poštom na zahtjev.