45 IZVLAČENJE; PRIVEZIVANJE; SIDRENJE

Jedrilica mora biti u vodi i odvezana od trenutka njezinog signala pripreme. Nakon toga, ne smije se izvući ili privezati osim radi izbacivanja vode, kraćenja jedara ili popravaka. Može se usidriti ili posada može stajati na dnu. Mora izvući sidro prije nastavka natjecanja, osim ako to nije u mogućnosti.