46 ODGOVORNA OSOBA

Na jedrilici mora biti odgovorna osoba koju imenuje član ili organizacija koja je prijavila jedrilicu. Vidjeti pravilo 75.