POGLAVLJE C GRUBO NEDOLIČNO PONAŠANJE

69 UTVRĐIVANJE GRUBOG NEDOLIČNOG PONAŠANJA

69.1 Postupak odbora za prosvjede

(a) Odbor za prosvjede može sazvati saslušanje kada temeljem svojeg očevida ili primljenog izvješća iz bilo kojeg izvora, vjeruje da je natjecatelj možda počinio grubi prekršaj pravila, dobrog vladanja ili sportskog ponašanja, ili je njegovo ponašanje sramotno za sport. Odbor za prosvjede mora odmah pismeno obavijestiti natjecatelja o navedenom nedoličnom ponašanju te o vremenu i mjestu saslušanja. Ako natjecatelj navede valjani razlog zbog kojeg ne može nazočiti saslušanju, odbor za prosvjede mora odgoditi saslušanje.

(b) Odbor za prosvjede od najmanje tri člana mora voditi saslušanje slijedeći postupke u pravilima 63.2, 63.3(a), 63.4 i 63.6. Ako odluči da je natjecatelj odgovoran za navedeno nedolično ponašanje mora

(1) upozoriti natjecatelja ili

(2) odrediti kaznu kojom isključuje natjecatelja i, kada je primjereno, diskvalificira jedrilicu, iz natjecanja (jedrenja), ili preostalih natjecanja (jedrenja) serije ili cijele serije, ili drugim postupkom prema svojoj nadležnosti. Diskvalifikacija jedrilice prema ovom pravilu ne smije se isključiti iz ukupnih bodova serije

(c) Odbor za prosvjede mora nacionalne saveze mjesta održavanja, natjecatelja i vlasnika jedrilice odmah izvjestiti o kazni, ali ne mora o upozorenju. Ako je odbor za prosvjede međunarodnižiri kojeg je imenovao ISAF prema pravilu 89.2(b), on mora poslati presliku izvješća ISAF-u.

(d) Ako natjecatelj ne navede valjani razlog zbog kojeg ne može nazočiti saslušanju i na njega ne dođe, odbor za prosvjede ga može održati bez nazočnosti natjecatelja. Ako odbor to učini i kazni natjecatelja, mora u izvještaj sastavljen prema pravilu 69.1(c) uključiti utvrđene činjenice, odluku i razloge za nju.

(e) Ako odbor za prosvjede ne želi održati saslušanje bez nazočnosti natjecatelja ili ako saslušanje ne može biti zakazano na mjestu i u vrijeme kada se može očekivati da natjecatelj može nazočiti, odbor za prosvjede mora prikupiti sve dostupne podatke i, ako se tvrdnja o nedoličnom ponašanju čini opravdanom, uputiti izvještaj odnosnim nacionalnim savezima. Ako je odbor za prosvjede međunarodnižiri kojeg je imenovao ISAF prema pravilu 89.2(b), on mora poslati presliku izvješća u ISAF.

(f) Kada je odbor za prosvjede napustio regatu, a primljeno je izvješće kojim se navodi nedolično ponašanje, regatni odbor ili organizator mogu imenovati novi odbor za prosvjede koji će postupiti prema ovom pravilu.

69.2 Postupak nacionalnog saveza ili početni postupak ISAF-a

(a) Nacionalni savez ili ISAF može provesti istragu i kada je primjereno, mora provesti saslušanje, nakon primitka izvješća u kojem se tvrdi grubi prekršaj pravila, dobrog vladanja ili sportskog ponašanja, izvješća koje navodi ponašanje sramotno za sport, ili izvješća zahtijevanog pravilom 69.1(c) ili 69.1(e). Nacionalni savez može tada poduzeti bilo koju disciplinsku mjeru prema svojoj nadležnosti koju drži primjerenom protiv natjecatelja ili jedrilice, ili druge umiješane osobe, uključujući uskraćivanje prava sudjelovanja, stalno ili na određeno vrijeme, prava natjecanja na bilo kojoj regati u njegovoj nadležnosti i uskraćivanje ISAF prava sudjelovanja prema ISAF Propisu 19.

(b) Nacionalni savez natjecatelja mora također uskratiti ISAF pravo sudjelovanja natjecatelja kako se zahtijeva ISAF Propisom 19.

(c) Nacionalni savez mora odmah izvjestiti ISAF o uskraćivanju prava sudjelovanja prema pravilu 69.2(a), i nacionalne saveze osobe ili vlasnika jedrilice kojoj je uskraćeno pravo ako oni nisu članovi nacionalnog saveza koji im je uskratio pravo sudjelovanja.

69.3 Naknadni postupak ISAF-a

Nakon primitka izvješća zahtijevanog pravilima 69.2(c) ili ISAF Propisom 19, ili temeljem svojih postupaka prema pravilu 69.2(a),  ISAF mora obavijestiti sve nacionalne saveze koji također mogu uskratiti pravo sudjelovanja na regatama koje se održavaju u njihovoj nadležnosti. Izvršni odbor ISAF-a mora uskratiti natjecatelju ISAF pravo sudjelovanja kako zahtijeva ISAF Propis 19 ako to ne učini nacionalni savez natjecatelja.