68 ŠTETE

Pitanje šteta proizašlih iz prekršaja bilo kojeg pravila moraju se regulirati propisima nacionalnog saveza, ako postoje.