67 PRAVILO 42 I UVJET SASLUŠANJA

Kada je navedeno u uputama za jedrenje, odbor za prosvjede može bez saslušanja kazniti jedrilicu koja je prekršila pravilo 42, pod uvjetom da je neki član odbora ili njegov motritelj uočio incident i diskvalifikacija jedrilice prema ovom pravilu ne smije se isključiti iz ukupnih bodova serije. Jedrilicu se o tom kanžjavanju mora obavijestiti u rezultatima natjecanja (jedrenja).