66 PONOVNO OTVARANJE SASLUŠANJA

Odbor za prosvjede može ponovno otvoriti saslušanje kada odluči da je možda učinio značajnu pogrešku, ili kada značajni novi dokaz postane dostupan u razumnom vremenu. On mora ponovno otvoriti saslušanje temeljem zahtjeva nacionalnog saveza prema pravilu F5. Stranka u saslušanju može tražiti ponovno otvaranje saslušanja najkasnije 24 sata nakon što je obaviještena o odluci. Kada je saslušanje ponovno otvoreno, većina članova odbora za prosvjede morala je, ako je moguće, biti u izvornom odboru za prosvjede.