DODATAK F POSTUPCI ŽALBI I ZAHTJEVA

Vidjeti pravilo 70. Nacionalni savez može izmijeniti ovaj dodatak, ali se on ne smije mijenjati uputama za jedrenje.

F1 ŽALBE I ZAHTJEVI

Žalbe, zahtjevi odbora za prosvjede za potvrdu ili ispravak odluka i zahtjevi za tumačenje pravila moraju se sastaviti u skladu s ovim dodatkom.

F2 DOSTAVA DOKUMENATA

F2.1 Najkasnije 15 dana nakon primitka pismene odluke odbora za prosvjede ili njegove odluke o ne otvaranju ponovnog saslušanja,žalitelj mora poslati žalbu i presliku odluke odbora za prosvjede nacionalnom savezu. Žalba mora sadržavati razlogžaliteljeva

vjerovanja u neispravnost odluke ili postupka odbora za prosvjede.

F2.2 Žalitelj mora također poslati, sažalbom ili čim je prije moguće nakon toga, sve od sljedećih dokumenata koji su mu dostupni:

(a) napisani(e) prosvjed(e) ili zahtjev(e) za ispravak;

(b) skicu, koju je pripremio ili potvrdio odbor za prosvjede, a koja pokazuje položaje i putanje svih umiješanih jedrilica, kurs do sljedeće oznake i zahtijevanu stranu za njezin obilazak, jačinu i smjer vjetra, i, ako je potrebno, dubinu vode i smjer i brzinu bilo koje struje;

(c) oglas regate, upute za jedrenje, bilo koje druge uvjete vođenja regate i bilo koje njihove izmjene;

(d) bilo koje dodatne svrsishodne dokumente; i

(e) imena, poštanske i e-mail adrese i telefonske brojeve svih stranaka u saslušanju i predsjednika odbora za prosvjede.

F2.3 Zahtjev odbora za prosvjede za potvrdom ili ispravkom njegove odluke mora se poslati najkasnije 15 dana nakon odluke i mora uključiti odluku i dokumente navedene u pravilu F2.2. Zahtjev za tumačenje pravila mora uključiti pretpostavljene činjenice.

F3 ODGOVORNOSTI NACIONALNOG SAVEZA I ODBORA ZA PROSVJEDE

Nakon primitkažalbe ili zahtjeva za potvrdom ili ispravkom, nacionalni savez mora poslati strankama i odboru za prosvjede preslikežalbe ili zahtjeva i odluku odbora za prosvjede. Mora zatražiti od odbora za prosvjede sve svrsishodne dokumente navedene u pravilu F2.2 koje nije dostaviožalitelj ili odbor za prosvjede, i odbor za prosvjede mora odmah poslati te dokumente nacionalnom savezu. Kada ih nacionalni savez primi mora njihove preslike poslati strankama.

F4 PRIMJEDBE

Stranke u saslušanju i odbor za prosvjede mogu dati primjedbe nažalbu ili zahtjev ili na bilo koji drugi dokument naveden u pravilu F2.2 pismeno i poslati nacionalnom savezu. Primjedbe na bilo koji dokument mora se dati najkasnije 15 dana nakon primitka od nacionalnog saveza. Nacionalni savez mora poslati takve primjedbe strankama i odboru za prosvjede kako je primjereno.

F5 NEPRIMJERENE ČINJENICE; PONOVNO OTVARANJE

Nacionalni savez mora prihvatiti utvrđene činjenice odbora za prosvjede, osim kada odluči da su neprimjerene. U tom slučaju mora zahtijevati od odbora dostavljanje dodatnih činjenica ili drugih obavijesti, ili ponovno otvaranje saslušanja i izvješće o bilo kojim novim utvrđenim činjenicama, i odbor to mora odmah učiniti.

F6 POVLAČENJE ŽALBE

Žalitelj može povućižalbu prije nego li se riješi, prihvaćanjem odluke odbora za prosvjede.