65 OBAVJEŠTAVANJE STRANAKA I OSTALIH

65.1 Nakon donošenja svoje odluke, odbor za prosvjede mora odmah obavijestiti stranke u saslušanju o utvrđenim činjenicama, primjenjivim pravilima, odluci, razlogu za nju, i bilo kojoj određenoj kazni ili dodijeljenom ispravku.

65.2 Stranka u saslušanju ima pravo pismeno primiti gore navedenu obavijest, ako ju pismeno zatraži od odbora za prosvjede najkasnije sedam dana nakon što je obaviještena o odluci. Odbor joj tada mora odmah pribaviti tu obavijest, uključujući, kada je važno, skicu incidenta koju je pripremio ili potvrdio odbor.

65.3 Kada odbor za prosvjede kazni jedrilicu prema pravilu premjeravanja, mora poslati gore navedenu obavijest nadležnom tijelu za premjeravanje.