64 ODLUKE

64.1 Kazne i iskupljenja

(a) Kada odbor za prosvjede odluči da je jedrilica koja je stranka u saslušanju prekršila pravilo, mora ju diskvalificirati, osim ako se ne primjenjuje neka druga kazna. Kazna se mora odrediti bez obzira je li primjenjivo pravilo spomenuto u prosvjedu.

(b) Ako je jedrilica prihvatila primjenjivu kaznu, pravilo 64.1(a) se ne primjenjuje osim ako je kazna za pravilo koje je prekršila diskvalifikacija koju se ne isključuje iz njezinih bodova serije.

(c) Kada je zbog posljedice prekršaja pravila jedrilica natjerala drugu jedrilicu na prekršaj pravila, pravilo 64.1(a) se ne primjenjuje na drugu jedrilicu i ona ne smije biti kažnjena. (d) Ako je jedrilica prekršila pravilo dok se ne natječe, njezina kazna mora se primjeniti na natjecanje (jedrenje) najbliže vremenu tog incidenta.

64.2 Odluke o ispravku

Kada odbor za prosvjede odluči da jedrilica ima pravo na ispravak prema pravilu 62, to mora učiniti što je poštenije moguće za sve time oštećene jedrilice, bez obzira jesu li one tražile ispravak. Moguće je prilagoditi bodove (vidjeti pravilo A10 za nekoliko primjera) ili vremena završetka jedrilica, prekinuti natjecanje, zadržati rezultate ili učiniti neku drugu prilagodbu. Kada sumnja u činjenice ili moguće ishode bilo koje prilagodbe na natjecanje (jedrenje) ili seriju, poglavito prije prekida natjecanja, odbor za prosvjede mora prikupiti dokaze iz primjerenih izvora.

64.3 Odluke prosvjeda na premjeravanje

(a) Odbor za prosvjede ne smije kazniti jedrilicu kada utvrdi da su  odstupanja dopuštenih tolerancija određenih pravilima klase uzrokovana štetom ili normalnom uporabom i ne poboljšavaju značajke jedrilice. Međutim, jedrilica se ne smije ponovno natjecati sve dok ne ispravi odstupanja, osim kada odbor za prosvjede odluči da za to nema ili nije bilo prigode.

(b) Kada odbor za prosvjede sumnja u značenje nekog pravila premjeravanja, mora uputiti svoja pitanja, zajedno s odnosnim činjenicama, tijelu odgovornom za tumačenje tog pravila. U donošenju svoje odluke, odbor se mora voditi odgovorom tog tijela.

(c) Kada jedrilica diskvalificirana prema pravilu premjeravanja pismeno navede svoju namjeružalbe, ona može sudjelovati u natjecanjima (jedrenjima) koja slijede bez izmjena na jedrilici ali će biti diskvalificirana ako se nežali ili sežalba odbije.

(d) Troškove premjeravanja proizašle iz prosvjeda koji uključuje pravilo premjeravanja mora platiti neuspješna stranka, osim ako odbor za prosvjede odluči drugačije.