DODATAK A - BODOVANJE

Vidjeti pravilo 89.3.

A1 BROJ NATJECANJA (JEDRENJA)

Broj predviđenih natjecanja (jedrenja) i potrebnih natjecanja (jedrenja) za valjanost serije mora se navesti u uputama za jedrenje.

A2 BODOVI SERIJE

Ukupni bodovi serije svake jedrilice moraju biti zbroj bodova svih natjecanja (jedrenja), isključujući njezine najslabije bodove. (Uputama za jedrenje može se odrediti drugačiji način, određujući, na primjer, nemogućnost isključivanja niti jednih bodova, isključivanje dvaju ili više bodova, ili isključivanje određenog broja bodova nakon što određeni broj natjecanja (jedrenja) bude završen. Natjecanje (jedrenje) je završeno ako je bodovano: vidjeti pravilo 90.3(a).) Ako jedrilica ima dva ili više jednakih najslabijih bodova, moraju se isključiti bodovi natjecanja (jedrenja) koja su u seriji odjedrena ranije. Pobjeđuje jedrilica s najmanjim ukupnim bodovima serije, a ostale se moraju svrstati tim redoslijedom.

A3 VREMENA STARTA I MJESTA ZAVRŠAVANJA

Vrijeme signala starta jedrilice mora biti njezino vrijeme starta, i poredak u kojem jedrilice završavaju natjecanje (jedrenje) mora odrediti njihova mjesta završavanja. Međutim, kada se koristi sustav izjednačavanja ili razvrstanja mjesto završavanja jedrilice mora odrediti njezino korigirano jedreno vrijeme.

SUSTAV NISKIH BODOVA I SUSTAV DODANIH BODOVA

Većina serija boduje se uporabom sustava niskih bodova ili sustava dodanih bodova. Sustav niskih bodova uzima mjesto završavanja jedrilice kao njezine bodove natjecanja (jedrenja). Sustav dodanih bodova dodaje bodove za prvih šest mjesta jer je tee prijeći od četvrtog na treće mjesto, nego npr. od četrnaestog na trinaesto mjesto. Sustav niskih bodova primjenjuje se osim ako upute za jedrenje ne određuju drugi sustav; vidjeti pravilo 90.3(a). Ako je odabran Sustav dodanih bodova u uputama za jedrenje će se se navesti Primjenjuje se Sustav dodanih bodova prema Dodatku A.

A4.1 Svaka jedrilica koja starta i završi natjecanje (jedrenje) i nakon toga sene povuče, bude kažnjena ili joj se dodjeli ispravak, bodovat će se kako slijedi:

Mjesto završšavanja Sustav niskih bodova Sustav dodanih bodova
1. (Prvo) 1 0
2. (Drugo) 2 3
3. (Treće) 3 5,7
4. (Četvrto) 4 8
5. (Peto) 5 10
6. (Šesto) 6 11,7
7. (Sedmo) 7 13
Svako sljedeće mjesto Dodati 1 bod Dodati 1 bod

A4.2 Jedrilica koja nije startala, nije završila, povukla se nakon završavanja ili je diskvalificirana mora se bodovati bodovima za mjesto završetka, koje je za jedan veće od ukupnog broja prijavljenih jedrilica u seriji. Jedrilica kažnjena prema pravilu 30.2 ili prihvaća kaznu prema pravilu 44.3(a) mora se bodovati prema pravilu 44.3 (c).

A5 BODOVI KOJE ODREĐUJE REGATNI ODBOR
Jedrilicu koja ne starta, ne udovolji pravilu 30.2 ili 30.3, ili ne završi, ili prihvati kaznu prema pravilu 44.3 ili se povuče nakon završavanja regatni odbor mora bodovati bez saslušanja. Jedino odbor za prosvjede može odlučiti o lošijem bodovanju jedrilice.

A6 PROMJENE MJESTA I BODOVA OSTALIH JEDRILICA

A6.1 Ako je jedrilica diskvalificirana ili se povuče nakon završavanja, svaka jedrilica s lošijim mjestom završavanja mora se pomaknuti za jedno mjesto više.

A6.2 Ako odbor za prosvjede odluči dodijeliti ispravak prilagodbom bodova jedrilice, bodovi ostalih jedrilica ne smiju se mijenjati osim ako odbor za prosvjede ne odluči drugačije.

A7 IZJEDNAČENOSTI NATJECANJA (JEDRENJA)

Kada su jedrilice izjednačene na liniji cilja ili kada se koristi sustav izjednačavanja i jedrilice imaju ista korigirana vremena, bodovi za mjesto za koje su jedrilice izjednačene i mjesto(a) koja slijede odmah iza njega moraju se zbrojiti i jednako podijeliti. Izjednačene jedrilice moraju predviđenu nagradu podijeliti ili primiti jednake nagrade.

A8 IZJEDNAČENOSTI SERIJA

A8.1

Kada među dvjema ili više jedrilica, postoji izjednačenost u ukupnim bodovima serije, bodovi svake jedrilice moraju se poredati od najboljeg do najslabijeg, i na prvim bodovima koji se razlikuju, izjedančenost se mora razriješiti u korist jedrilice(ca) s najboljim bodovima. Isključeni bodovi se ne smiju uzimati.

A8.2

Ako izjednačenost među dvjema ili više jedrilica ostaje, mora ih se poredati prema njihovim bodovima u posljednjem natjecanju (jedrenju). Svaka preostala izjednčenost mora biti razriješena uzimajući bodove izjednačenih jedrilica u predzadnjem natjecanju (jedrenju) i tako redom dok se izjednačenosti ne razriješe. Ti bodovi se moraju uzeti čak i ako su neki od njih isključeni.

A9 BODOVI NATJECANJA (JEDRENJA) U SERIJAMA DULJIM OD REGATE

U serijama koje traju dulje od jedne regate, jedrilica koja je došla u područje starta ali nije startala, nije završila, povukla se nakon završavanja ili je diskvalificirana mora se bodovati bodovima za mjesto završavanja koje je za jedan veće od broja jedrilica koje su došle u područje starta. Jedrilice koje nisu došle u područje starta moraju se bodovati bodovima za mjesto završavanja, koje je za jedan veće od broja jedrilica prijavljenih u seriji.

A10 NAPUTAK O ISPRAVKU

Ako odbor za prosvjede odluči prilagoditi bodove jedrilice u natjecanju (jedrenju), savjetuje se bodovanje

(a) bodovima jednakim prosjeku bodova svih natjecanja (jedrenja) serije bez spornog natjecanja (jedrenja) proračunatim na desetinku boda (zaokružujući 0.05 na više);

(b) bodovima jednakim prosjeku bodova svih natjecanja (jedrenja) prije spornog natjecanja (jedrenja) proračunatim na desetinku boda (zaokružujući 0.05 na više); ili

(c) bodovima temeljenim na mjestu jedrilice u vrijeme incidenta koji opravdava ispravak.

A11 KRATICE ZA BODOVANJE

Ove kratice bodovanja moraju se koristiti za upisivanje okolnosti opisanih kako slijedi:

DNC

Nije startala; nije došla u područje starta

DNS

Nije startala (osim DNC i OCS)

OCS

Nije startala; na strani kursa linije starta i nije uspjela startati, ili je prekršila pravilo 30.1

ZFP

Kazna od 20% prema pravilu 30.2

BFD

Diskvalifikacija prema pravilu 30.3

SCP

Prihvatila bodovnu kaznu prema pravilu 44.3(a)

DNF

Nije završila

RAF

Povukla se nakon završavanja

DSQ

Diskvalifikacija

DNE

Diskvalifikacija (osim DGM) koja se ne može isključiti prema pravilu 90.3(b)

DGM

Diskvalifikacija za grubo nedolično ponašanje koja se ne može se isključiti prema pravilu 90.3(b)

RDG

Dodijeljen ispravak