90 REGATNI ODBOR; UPUTE ZA JEDRENJE; BODOVANJE

90.1 Regatni odbor

Regatni odbor mora voditi natjecanja prema uputama organizatora i pravilima.

90.2 Upute za jedrenje

(a) Regatni odbor mora izdati pisane upute za jedrenje u skladu s pravilom J2.

(b) Kada je primjereno za regatu na kojoj se očekuju sudionici iz drugih zemalja, upute za jedrenje moraju uključiti engleski prijevod primjenjivih nacionalnih propisa.

(c) Izmjene uputa za jedrenje moraju biti napisane i objavljene na službenoj oglasnoj ploči prije vremena navedenog u uputama za jedrenje ili, na vodi, priopćene svakoj jedrilici prije njezinog signala upozorenja. Usmene izmjene mogu se dati samo na vodi, i samo ako je postupak naveden u uputama za jedrenje.

90.3 Bodovanje

(a) Regatni odbor mora bodovati natjecanje (jedrenje) ili seriju prema zahtjevima Dodatka A uz uporabu sustava niskih bodova, osim ako upute za jedrenje određuju uporabu sustava dodanih bodova ili neki drugi sustav. Natjecanje (jedrenje) mora biti bodovano ako nije prekinuto i ako jedna jedrilica odjedri kurs poštivajući pravilo 28.1 i završi unutar vremenskog ograničenja, ako postoji, čak i ako se ona povuče nakon završavanja ili je diskvalificirana.

(b) Kada sustav bodovanja omogućuje isključivanje bodova jednog ili više natjecanja (jedrenja) iz bodova serije jedrilice, bodovi za diskvalifikaciju prema pravilu 2, pretposljednje rečenice pravila 30.3; pravila 42 kada se primjenjuje pravilo 67, P2.2 ili P2.3; ili pravilo 69.1(b)(2) ne smiju se odbaciti. Moraju se odbaciti sljedeći najlošiji bodovi.