90 ODBOR ZA PROSVJEDE

Odbor za prosvjede mora biti

(a) odbor kojeg imenuje organizator ili regatni odbor, ili

(b) međunarodnižiri kojeg imenuje organizator ili je imenovan prema propisima ISAF-a i ispunjava zahtjeve Dodatka N. Nacionalni savez može propisati zahtijevanje svojeg odobrenja za imenovanje međunarodnihžirija natjecanja u svojoj nadležnosti, osim onih u nadležnosti ISAF-a ili kada međunarodnežirije imenuje ISAF prema pravilu 89.2(b).