DODATAK B - PRAVILA NATJECANJA DASAKA ZA JEDRENJE

Natjecanja dasaka za jedrenje moraju se jedriti prema Regatnim pravilima izmjenjenim ovim dodatkom. Naziv "jedrilica" drugdje u regatnim prvilima znači "daska " ili "jedrilica " kako je primjereno. Regata dasaka za jedrenje može uključivati jednu ili više sljedećih disciplina ili njihovih formata:

Disciplina Format
Natjecanje (jedrenje)

Kurs; slalom; maraton

Natjecanje u dojmu

Izvedba na valovima; slobodni stil

Natjecanje u brzini

 

                            
Kod natjecanja u dojmu prevladava ocjenjivanje umješnosti i raznolikosti izvedbe nad brzinom i organizirano je koristeći eliminacijske serije. U ovisnosti od stanja valova na mjestu održavanja organizira se natjecanje u izvedbi na valovima ili slobodnom stilu. U natjecanju u brzini, "krug" se sastoji od jednog ili više pokušaja u kojima daske jedre kurs pojedinačno u intervalima. U disciplini natjecanju (jedrenju) maraton je natjecnje čije je predviđeno trajanje dulje od jednog sata.
U natjecanju (jedrenju) u slalomu ili u natjecanju u dojmu, "plov" znači jedno eliminacijsko nadmetanje, "krug" se sastoji od jednog ili više plovova, i jedna eliminacijska serija sastoji se od najviše četiri kruga.

Wettfahrten für Segelsurfbretter werden nach den Wettfahrtregeln mit den Änderungen dieses Anhangs gesegelt.

B1        DEFINICIJE

B1.1     Prijenjuju se sljedeće dodatne definicije:

Start s plaže Kada je linija starta na plaži, ili toliko blizu plaže da natjecatelj mora stajati u vodi da bi startao, start je start s plaže.

Prevrnuta Daska za jedrenje je prevrnuta kada je njezino jedro ili tijelo natjecatelja u vodi.

B1.2     Sljedeće definicije primjenjuju se jedino kod natjecanja u dojmu:

Ulaženje i izlaženje Daska koja jedri istim smjerom kao i dolazeći surf ulazi. Daska koja jedri u suprotnom smjeru od dolazećeg surfa izlazi.
Skakanje 
Daska skače pri uzletu na vrhu vala kada izlazi.
Pretjecanje
Daska pretječe od trenutka kada uspostavi preklapanje iz položaja slobodna po krmi do trenutka kada je slobodna po pramcu od prestignute daske.
Posjedovanje
Prva daska koja jedri prema obali odmah ispred vala posjeduje taj val. Međutim, kada nije moguće odrediti koja daska je prva privjetrinska daska posjeduje val.
Uspravljanje
Daska se uspravlja od trenutka kada je njezino jedro ili, ako se starta iz vode, tijelo natjecatelja, izvan vode pa sve dok počne upravljati.
Surfanje 
Daska surfa kada je na ili odmah ispred vala kada ulazi.

Međustanje Daska koja mijenja uzde, ili uzlijeće kada izlazi, ili ona koja ne surfa, skače, prevrnuta je, ili se uspravlja je u međustanju.

B2        PRAVILA ZA SVA NATJECANJA

B2.1     Izmjene pravila Dijela 4

a) Pravilo  42   se  mijenja u  "Daska  se  mora pori vati  samo djelovanjem vjetra na jedro,  djelovanjem vode na trup  i nepotpomognutim djelovanjem natjecatelja."

b) Pravilu 43.1 (a)  dodati:   "Međuitm,  natjecatelj  može  nositi spremnik za napitke koji mora imati zapreminu od najmanje jedne litre i ne smije težiti više od 1.5 kilograma kada je napunjen."

c) Pravilo 44.2 se mijenja tako da su dva okreta zamijenjena sa jednim okretom od 360° bez uvjetovanja dva letanja i kruženja.

d) Pravila 44.3 i 44.4(a) se brišu.

e) Pravilu 47.1 dodati: "osim kako je navedeno u pravilu 41.2". (Vidjeti pravilo B4.4) Pravilo 47.2 se briše.

B2.2     Prijava i uvjeti:

Pravilu 78.1 dodati: "Kada nacionalni savez tako propiše, brojem i datumom označena pločica na dasci i njezinoj pomičnoj kobilici te na jedru mora služiti kao njezina svjedodžba premjeravanja."

B2.3     Organizacija regate

a) Zadnja rečenica u pravilu 89.2(c) se briše.

b) Dodati novo pravilo 89.2(d): "Usmene upute smiju se dati samo ako je postupak naveden u uputama za jedrenje."

B2.4     Oznake na jedrima

a) Pravilu G1.1(a) dodati: "Oznaka se ne smije odnositi ni na što drugo osim na proizvođača ili klasu i ne smije sadržavati više od dva slova i tri broja ili neki neodređeni uzorak."

b) Pravila G1 .3(a), G1 .3(c), G1 .3(d) i G1 .3(e) mijenjaju se u:

Oznaka klase mora se istaknuti jedanput na svakoj strani jedra u području iznad linije projicirane pod pravim kutovima iz točke na prednjem porubu jedra na jednoj trećini udaljenosti od vrha do buma. Slovna oznaka nacionalnosti i brojevi na jedru moraju se postaviti u središnju trećinu jedra iznad buma i jasno odvojiti od bilo koje reklame na različitim visinama s obje strane jedra, a oni s desne moraju biti iznad.

B3        PRAVILA NATJECANJA (JEDRENJA)

B3.1     Susretanje dasaka

a) Pravilo 13 postaje pravilo 13.1. Dodati novo pravilo 13.2:
Daska koja kruži mora se uklanjati ostalim daskama. Za to vrijeme se ne primjenjuju pravila 10, 11 i 12. Ako dvije daske istovremeno podliježu ovom pravilu, daska s lijeve strane ili iza druge mora se uklanjati.

b) Pravila 17, 18.2(b), 18.2(c) i 18.3 se brišu.

c) Pravilo 21 postaje pravilo 21.1. Dodati novo pravilo 21.2: Prevrnuta daska ne smije djelovati tako da ometa drugu dasku.'

d) Dodati novo pravilo 22.3: "Daska ne smije jedriti u području kursa određenom u uputama za jedrenje dok su u tijeku natjecanja (jedrenja) osim u svojem natjecanju (jedrenju)."

e) Dodati novo pravilo 23:

23   JEDRO IZVAN VODE KAD STARTA

Kada se približava liniji starta da bi startala, daska mora imati svoje jedro izvan vode i u normalnom položaju, osim ako se slučajno prevrne.

B3.2     Startanje natjecanja

Upute za jedrenje moraju navoditi jedan od ovih sustava startanja.
(a)     sustav 1
Vidjeti pravilo 26, Startanje natjecanja.
(b)     sustav 2

Natjecanja (jedrenja) moraju startati uporabom sljedećih signala. Vremena se moraju uzeti prema vidnim signalima; odsutnost zvučnog signala mora se zanemariti.

                           

Signal Zastava i zvuk Minute prije signala starta
Pozor Zastava klase ili broj plova

5

 

Signal pozornosti spušten

4

Upozorenje

Crvena zastava; 1 zvuk

3

 

Crvena zastava spuštena

2

Priprema

Žuta zastava; 1 zvuk

1

 

Žuta zastava spuštena

1/2

Start

Zelena zastava; 1 zvuk

0

Start

Zelena zastava; 1 zvuk

0

(c)  SUSTAV 3 (ZA STARTOVE S PLAŽE)

 1. Prije starta svaka daska u plovu ili klasi mora izvući broj svojega mjesta na liniji starta. Mjesta imaju brojeve tako daje mjesto 1 najviše uprivjetrini.
 2. Nakon poziva daskama za zauzimanje mjesta, regatni odbor mora dati signal pripreme isticanjem crvene zastave i jednim zvukom. Signal statra mora se dati, bilo kada nakon signala pripreme, spuštanjem crvene zastave uz jedan zvuk.
 3. Nakon signala starta svaka daska mora krenuti najkraćim putem od svojeg startnog mjesta do svojeg surfing položaja u vodi (s oba natjecateljeva stopala na dasci)

B3.3     Ostala pravila za vođenje natjecanja

(a)     Dodati novo pravilo 29.3:
29.3 Opoziv natjecanja (jedrenja) u slalomu
(1) Kada se u trenutku njezinog signala starta bilo koji dio trupa daske, posade ili opreme nalazi na strani kursa linije starta regatni odbor mora signalizirati opći opoziv.
(2) Ako regatni odbor postupi prema pravilu 29.3(a) i daska je prepoznata, ona mora biti diskvalificirana bez saslušanja, iako je natjecanje (jedrenje) ili plov odgođeno ili prekinuto. Regatni odbor mora doviknuti ili istaknuti njezin broj na jedru, i ona mora odmah napustiti područje kursa. Ako je natjecanje (jedrenje) ili plov opozvano ili prekinuto, ona ne smije u njemu jedriti.

(b)     Pravilo 31 mijenja se u "Daska smije dodirnuti oznaku ali se ne smije za nju držati."

B4        PRAVILA NATJECANJA U DOJMU

B4.1     Pravila prava puta
Ova pravila zamjenjuju sva pravila Dijela 2.
(a)       ULAŽENJE IIZLAŽENJE
Daska koja ulazi mora se uklanjati dasci koja izlazi. Kada dvije daske na istom valu izlaze ili ulaze, ili kada nijedna ne izlazi ili ulazi, daska na lijevim uzdama mora se uklanjati dasci na desnim uzdama.
(b)      DASKE NA ISTOM VALU, ULAŽENJE
Kada dvije ili više dasaka ulazi na valu, daska koja ne posjeduje val mora se uklanjati.
(c)    SLOBODNA PO KRMI,   SLOBODNA PO PRAMCU I PRETJECANJE

Daska slobodna po krmi i nije na valu mora se uklanjati. Daska koja pretječe i nije na valu mora se uklanjati.

(d)   MEĐUSTANJE

Daska u međustanju mora se uklanjati onoj koja nije. Kada su dvije daske istovremeno u međustanju, ona s lijeve strane ili iza druge mora se uklanjati.

B4.2     Startanje i završavanje plova
Plovovi se moraju startati i završavati uporabom sljedećih signala:
(a)      STARTANJE PLOVA
Svaka zastava mora se spustiti kada se istakne sljedeća.                           

Signal  Zastava i zvuk Minute prije signala starta
Pozor

Broj plova

3

Upozorenje

Crvena zastava; 1 zvuk

2

Priprema

Žuta zastava; 1 zvuk

1

Start

Zelena zastava; 1 zvuk

0

(b)      ZAVRŠAVANJE PLOVA
                                     
______________________________________ signala starta
___________ 1 zvuk______________________________

Kraj    Crvena zastava; 1 zvuk      0      

Signal Zastava i zvuk Minute prije signala starta
Upozorenje kraja Zelena zastava spuštena; 1 zvuk 1
Kraj Crvena zastava; 1 zvuk 0

 

B4.3     Prijava jedara; područje kursa; trajanje plova

a) Daske   moraju   regatnom   odboru   prijaviti   boje   i   ostale pojedinosti   svojih jedara,   ili  njihovu  identifikaciju prema drugom postupku navedenom u uputama za jedrenje, ne kasnije od signala starta plova dva plova prije njenog.

b) Područje kursa mora biti određeno u uputama za jedrenje i istaknuto na oglasnoj ploči ne kasnije od 30 minuta prije signala starta prvoga plova. Daska mora biti bodovana samo dok jedri u području kursa.

c) Bilo koju izmjenu trajanja plova regatni odbor mora objaviti najkasnije petnaest minuta prije signala starta prvoga plova sljedećeg kruga.

B4.4     Pomoć izvana

Pravilo 41 postaje pravilo 41.1. Dodati novo pravilo 41.2:
Osoblje podrške može namaknuti zamjensku opremu dasci ali se mora uklanjati drugim daskama koje se natječu. Daska čije se osoblje podrške ne uspije ukloniti biti će kažnjena. Kazna mora biti prema odluci odbora za prosvjede.

 

B5        ELIMINACIJSKE SERIJE U NATJECANJU (JEDRENJU) U SLALOMU I NATJECANJU U DOJMU

Pravila B5.1-B5.5 primjenjuju se u natjecanju (jedrenju) u slalomu ili natjecanju u dojmu organiziranih uporabom eliminacijskih serija u kojima daske jedre u plovovima.

B5.1     Postupak eliminacijskih serija

a) Natjecanje mora biti u obliku jedne ili više eliminacijskih serija. Svaka se od njih mora sastojati ili od najviše četiri kruga gdje u jednim eliminacijskim serijama samo određeni broj najboljih napreduje,   ili   od   najviše   deset   krugova   u   dvostrukim eliminacijskim   serijama  gdje   daske   imaju  više   od jedne mogućnosti napredovanja.

b) Daske moraju jedriti jedna protiv druge u parovima, ili u grupama određenim eliminacijskom ljestvicom. Izabrani oblik
natjecanja ne smije se mijenjati ako je krug nedovršen.

B5.2     Rangiranje i rang liste

a) Kada se rabi rangiranje ili rang lista u određivanju plovova prvoga kruga, mjesta 1-8 (četiri plova) ili 1-16 (osam plovova)
moraju biti ravnomjerno raspoređena na plovove.

b) U sljedeće eliminacijske serije, ako ih ima, daske moraju biti raspoređene u nove plovove prema rang listi temeljenoj na
trenutnom ukupnom poretku.

c) Organizatorove odluke o rangiranju su konačne i nisu temelji za zahtijevanje ispravka.

B5.3     Raspored plovova

Raspored plovova mora biti objavljen na službenoj oglasnoj ploči najkasnije 30 minuta prije signala starta prvoga plova.

B5.4     Napredovanja i pauziranja

a) U natjecanju (jedrenju) u slalomu i slobodnim stilom, daske iz svakog plova koje napreduju u sljedeći krug regatni odbor
objavljuje najkasnije 30 minuta prije signala starta prvog plova. Njihov broj  može izmijeniti odbor za prosvjede temeljem
odluke o zahtjevu za ispravak.

b) U natjecanju u dojmu, bilo koja pauziranja u prvom krugu moraju se dodijeliti najbolje rangiranim daskama.

c) U  natjecanju u  izvedbama na valovima,   samo pobjednik svakog plova mora napredovati u sljedeći krug.

d) U natjecanju slobodnim stilom, daske moraju napredovati u sljedeći krug kako slijedi: iz plova sa osam dasaka, najbolje
četiri napreduju, i pobjednik jedri protiv četvrtoga i drugi protiv trećega; iz plova sa četiri daske, dvije najbolje napreduju
i jedre jedna protiv druge.

B5.5     Finale

a) Finale se mora sastojati od najviše tri natjecanja (jedrenja). Regatni odbor mora objaviti broj natjecanja (jedrenja) koje će
se jedriti u finalu najkasnije pet minuta prije signala upozorenja prvog finalnog natjecanja (jedrenja).

b) Nakon finala može se jedriti finale drugoplasiranih. Sve daske u polufinalu koje se nisu uspjele kvalificirati u finale mogu se u njemu natjecati.

B6        PRAVILA ZA NATJECANJE U BRZINI

B6.1     Općenita pravila

Odnosni dijelovi ovog pravila zamjenjuju sva pravila Dijela 2.
(a) START S PLAŽE ILI IZ VODE
Daska ne smije startati s plaže ili iz vode na području kursa ili starta, osim da bi odjedrila s kursa da bi izbjegla daske koje startaju ili se natječu.
(b) NAPUŠTANJE PODRUČJA KURSA

Daska koja napušta područje kursa mora se uklanjati daskama koje se natječu.

(c) KONTROLA KURSA
Kada regatni odbor uperi narančastu zastavu prema dasci, ona mora odmah napustiti područje kursa.
(d) POVRATAK U PODRUČJE STARTA
Daska koja se vraća u područje starta mora se uklanjati s kursa.
(e) POKUŠAJ; KRUG
Najveći broj pokušaja koji mora učiniti svaka daska, regatni odbor mora objaviti najkasnije 30 minuta prije signala starta prvoga kruga.
(f) TRAJANJE KRUGA
Trajanje kruga mora objaviti regatni odbor najkasnije 30 minuta prije signala starta sljedećeg kruga.
(g) UVJETI ZA UTVRĐIVANJE REKORDA
Najmanja udaljenost za svjetski rekord je 500 metara. Mogu se utvrditi drugi rekordi na kraćim udaljenostima. Kurs je određen postajama i prolazima na obali ili plutačama u moru. Prolazi ne smiju konvergirati.

B6.2     Sustav starta za natjecanje u brzini

Krugovi moraju startati i završiti uporabom sljedećih signala. Svaka zastava mora se spustiti kada se istakne sljedeća:

(a)      STARTANJE KRUGA

Signal Zastava Značenje
Pripravnost Crvena zastava Kurs zatvoren
Kurs zatvoren Kodeks i crvena zastava Kurs zatvoren; uskoro će se otvoriti
Priprema Žuta zastava Kurs će se otvoriti za 5 minuta
Start Zelena zastava Kurs je otvoren

Dodatak B        PRAVILA NATJECANJA DASAKA ZA JEDRENJE

(b)      ZAVRŠAVANJE KRUGA

Signal Zastava Značenje
Upozorenje za kraj Zelena i žuta zastava Kurs će biti zatvoren za 5 minuta
Produljenje Zelena zastava i L Krug u tijeku produljen za 15 minuta
Krug završen Crvena zastava i L Novi krug će startati uskoro

B6.3     Kazne

a) Ako daska ne udovolji upozorenju regatnog odbora, ona može biti opomenuta i njezin broj na jedru mora biti istaknut na
oglasnoj ploči kod linije cilja.

b) Dasku opomenutu po drugi put tijekom istog kruga, regatni odbor mora isključiti iz ostatka kruga i njezin broj na jedru
mora istaknuti na službenoj oglasnoj ploči.

c) Isključenu dasku koju se uoči u području kursa mora se diskvalificirati bez saslušanja i niti jedno njezino prijašnje
vrijeme ili rezultat ne smije biti valjano.

d) Svako kršenje pravila verifikacije može završiti isključenjem iz natjecanja za bilo koji period.

B6.4     Verifikacija

a) Promatrač imenovan od World Sailing Speed Record Council (WSSRC) mora biti nazočan i verificirati vremena i brzine u
pokušajima svjetskog rekorda. Regatni odbor mora verificirati vremena i brzine za pokušaje drugih rekorda.

b) Natjecatelj  ne  smije ući u područje mjerenja vremena ili raspravljati metode mjerenja vremena s organizacijom. Svako
pitanje o mjerenju vremena upućuje se regatnom odboru.

B7         PROSVJEDI, ISPRAVCI, SASLUŠANJA I ŽALBE

B7.1 (a) Dodati nakon treće rečenice u pravilu 62.1 (a): "Ona mora obavijestiti regatni odbor o svojoj namjeri prosvjedovanja odmah nakon što završi ili se povuče."
(b) Pravilo 61.2 je preimenovano pravilo 61.2(a), Kurs i maraton natjecanje. Dodati novo pravilo 61.2(b):
NATJECANJE U SLALOMU I DRUGE DISCIPLINE
Prosvjedovati se mora usmeno odmah nakon plova u kojem se dogodio incident.

B7.2 Dodati novo pravilo 62.1(e): "daska koja se nije uklanjala i povukla se ili je kažnjena."

B7.3 U pravilu 62.2, nakon "napisan" dodati: "osim u eliminacijskim serijama".

B7.4 Pravilo 63.2 postaje pravilo 63.2(a). Dodati novo pravilo 63.2(b): "U eliminacijskim serijama, odbor za prosvjede može saslušati prosvjed na obali ili na vodi odmah nakon plova."

B7.5 Pravilo 65.2 započeti s dodatkom: " Osim u eliminacijskim serijama".

B7.6     Pravilo 67 se briše.

B7.7 Dodati novo pravilo 70.6: "Žalbe nisu dopuštene u natjecanju u slalomu i u natjecanju u dojmu".

B8        BODOVANJE

B8.1     Ukupni bodovi

Ako neka regata uključuje više od jedne discipline ili formata u uputama za jedrenje mora biti navedeno kako se obračunavaju ukupni bodovi.

B8.2     Bodovi serije

Pravilo A2 se mijenja u:

Bodovi serije svake daske moraju biti zbroj njezinog jedrenja, eliminacijskih serija ili bodova kruga natjecanja u brzini s brojem najgorih isključenih bodova kako slijedi:

Jedrenja u kursu, brzina Eliminacijske serije u natjecanju u slalomu i dojmu Broj isključenih
1-3 1-2 0
4-6 3-4 1
7-10 5-7 2
11-15 8 ili više 3
16 ili više   4

Ako daska ima dva ili više jednakih najslabijih bodova, moraju se isključiti bodovi natjecanja (jedrenja) koja su u seriji odjedrena ranije. Pobjeđuje daska s najmanjim ukupnim bodovima serije, a ostale se moraju svrstati tim redoslijedom. Pravila B8.5, B8.6iB8.7 sadrže iznimke ovog pravila.

B8.3     Sustavi bodovanja

(a)   Pravilo A4 je preimenovano "Sustav niskih bodova i alternativni sustavi" i njegova se preambula briše. Pravilo A4.1 se mijenja u:

Svaka daska koja starta i završi i nakon toga se ne povuče, bude kažnjena ili joj se dodijeli ispravak bodovat će se kako slijedi:

Mjesto završavanja Sustav niskih bodova Alternativni sustav
Prvo 1 0.7
Drugo 2 2
Treće 3 3
Svako sljedeće mjesto Dodati 1 bod Dodati 1 bod

(b)    Na   kraju   prve   rečenice   pravila   A4.2   dodati:    "ili,   u eliminacijskim serijama, broj dasaka u tom plovu".

B8.4     Nedovršeni plov

Kada se plov ne može dovršiti, bodovi za nebodovana mjesta moraju se zbrojiti i podijeliti brojem mjesta u tom plovu. Dobiveni broj bodova, proračunat na desetinku boda (zaokružujući 0,05 na više), mora se dodijeliti svakoj dasci prijavljenoj u plovu.

B8.5     Bodovanje finalne serije natjecanja u slalomu

a) Ako su dovršena tri finalna natjecanja, ukupni bodovi serije daske u finalu moraju biti zbroj bodova njezinih natjecanja
isključujući njezine najgore bodove. Inače ukupni bodovi serije moraju biti zbroj njezinih bodova natjecanja.

b) Daska koja nije startala, nije završila ili je diskvalificirana u finalnom natjecanju mora se bodovati bodovima jednakim
ukupnom broju dasaka prijavljenih u finalu.

B8.6     Bodovanje natjecanja u dojmu

a) Natjecanje u dojmu mora bodovati skup od tri suca. Međutim, skup može imati veći neparan broj članova, i mogu biti dva
takva skupa. Svaki sudac mora dodijeliti bodove za svaki manevar  temeljene  na  ljestvici  navedenoj   u  uputama  za
jedrenje.

b) Kriterije bodovanja odlučuje regatni odbor i objavljuje na službenoj oglasnoj ploči najkasnije 30 minuta prije signala
starta prvog plova.

c) Plasman daske u plovu određuje se zbrajanjem dodijeljenih bodova  svakog  suca.  Pobjeđuje  daska  s najvećim brojem
bodova i ostale se moraju svrstati tim redoslijedom.

d) Za valjanost eliminacijske serije moraju se jedriti oba plova polufinala.

e) Osim  članova  regatnog  odbora  odgovornih  za  bodovanje regate, samo natjecateljima u plovu smije biti dopušteno vidjeti sudačke bodovne liste plova. Svaka bodovna lista mora nositi puno ime suca.

f) Dasci ne smiju biti temelj za zahjtev za ispravak odluke sudaca o bodovanju.

B8.7     Natjecanje u brzini

Srednja vrijednost brzina najbrža dva pokušaja daske u jednom krugu mora odrediti njezin plasman u tom krugu. Pobjeđuje daska s najvišim prosjekom i ostale se moraju svrstati tim redoslijedom.

B8.8     Izjednačenosti serija

(a)      NATJECANJE (JEDRENJE) I NATJECANJE U BRZINI
Pravilo A8 se za natjecanje (jedrenje) i natjecanje u brzini mijenja kako slijedi:

 1. Dodati novo pravilo A8.1: "Kada među dvjema ili više dasaka postoji izjednačenost u ukupnim bodovima serije,
  ona  se  mora riješiti  u korist  daske(aka)  s  najboljim isključenim bodovima."
 2. Pravilo A8.1 postaje pravilo 8.2. Riječi u prvoj rečenici "postoji   izjednačenost   u   ukupnim   bodovima    serije"
  mijenjaju se u "izjednačenost ostaje" i zadnja rečenica se mijenja u "Ti bodovi moraju se uzeti čak i ako su neki od
  njih isključeni."
 3. Pravilo A8.2 postaje pravilo A8.3 i njegov početak "Ako izjednačenost među dvjema daskama ostaje, " mijenja se u
  "Ako izjednačenost među dvjema ili više dasaka i dalje ostaje,".

(b)      NATJECANJE U DOJMU
Pravilo A8 se za natjecanje u dojmu mijenja kako slijedi:

 1. Ako u plovu postoji izjednačenost dodijeljenih ukupnih bodova od jednog ili više sudaca, ona se mora riješiti u
  korist daske s većim pojedinačnim bodovima u prioritetnoj kategoriji.   Ako   su  kategorije jednako  vrednovane,  u
  natjecanju u izvedbi na valovima izjednačenost se mora riješiti u korist daske s većim pojedinačnim bodovima u
  jahanju na valu, a u natjecanju slobodnog stila u korist daske   s   većim   bodovima   za   ukupni   dojam.   Ako
  izjednačenost ostaje, u natjecanju u izvedbi na valovima ona se mora riješiti u korist daske s većim pojedinačnim
  bodovima  u  neprioritetnoj   kategoriji,   a  u  natjecanju slobodnog stila ona mora ostati kao konačni rezultat.
 2. Ako u bodovima serije postoji izjednačenost, ona se mora riješiti u korist daske koja je bolje bodovana više puta od
  druge. Svi bodovi moraju se uzeti čak i ako su neki od njih isključen
 3. Ako izjednačenost i dalje ostaje, plov se mora ponoviti. Ako to nije moguće, izjednačenost ostaje kao konačni rezultat.