50 POSTAVLJANJE IPRITEZANJE JEDARA

50.1 Izmjena jedara

Kada se pramčana jedra ili spinakeri mijenjaju, jedro kojim se zamjenjuju može biti potpuno postavljeno i zategnuto prije nego se zamijenjeno jedro spusti. Međutim, samo jedno glavno jedro i, osim kada se mijenja, samo jedan spinaker smiju istovremeno biti jedina nosiva jedra.

50.2 Tanguni spinakera; tanguni flokova

Samo jedan tangun spinakera ili floka mora se koristiti, osim kod kruženja. Kada se koristi, mora biti pričvršćen na jarbol najbliži pramcu.

50.3 Korištenje izdanaka

(a) Nijedno se jedro ne smije pritezati škotom koja prolazi preko ili kroz neki izdanak osim kako dopušta pravilo 50.3(b) ili 50.3(c). Izdanak je bilo koji okov ili druga naprava tako postavljena da bi mogla napregnuti škotu ili jedro u točki iz koje, kada je jedrilica uspravna, spuštena okomica pada izvan trupa i trenica palube. U svrhu ovog pravila: linica, ograda i bokoštitnici nisu dio trupa ili trenica palube, a izdanci nisu: kosnik koji se koristi za pričvršćenje oglavnog roglja radnog jedra, krmeni kosnik koji se koristi za pritezanje buma radnog jedra ili bum glavnog jedra koji ne zahtijeva prilagođavanje tijekom letanja.

(b) Škota svakog jedra može se uhvatiti na bum ili voditi iznad buma koji se redovito koristi za radno jedro i trajno je pričvršćen na jarbol na kojem je postavljen podizni rogalj radnog jedra.

(c) Škota pramčanog jedra ili pramčano jedro sa svojim uzdenim rogljem može se uhvatiti na tangun spinakera ili na tangun floka pod uvjetom da spinaker nije postavljen.

50.4 Pramčana jedra

Razlika između pramčanog jedra i spinakera je u tome što širina pramčanog jedra mjerena između srednjih točaka prednjeg i stražnjeg poruba nije dulja od 50% duljine osnovice jedra te svaka druga širina ne prelazi vrijednost koja je slično razmjerna udaljenosti te širine do vrha jedra. Jedro čiji je oglavni rogalj učvršćen iza jarbola najbližeg pramcu nije pramčano jedro.