51 OMIČNI BALAST

Sav pomični balast, uključujući jedra koja se ne koriste mora biti propisno složen. Voda, mrtva težina ili balast ne smiju se micati zbog promjene trima ili stabiliteta. Podnice, pregrade, vrata, stube i tankovi vode moraju biti na mjestu i sva ugrađena oprema kabine mora biti na jedrilici. Međutim, kaljužna voda može se izbacivati.