DODATAK N - MEĐUNARODNI ŽIRIJI

Vidjeti pravila 70.5 i 91(b). Ovaj dodatak ne smije se mijenjati uputama za jedrenje ili nacionalnim propisima.

N1 SASTAV, IMENOVANJE I USTROJ

N1.1 Međunarodni žiri mora biti sastavljen od iskusnih jedriličara s izvrsnim poznavanjem pravila natjecanja i opsežnim iskustvom rada u odborima za prosvjede. Mora biti nezavisan od regatnog odbora i ne smije imati njegove članove i mora ga imenovati organizator uz odobrenje nacionalnog saveza ako se zahtijeva (vidjeti pravilo 91(b)) ili ISAF-a prema pravilu 89.2(b).

N1.2 Žiri se mora sastojati od predsjednika, dopredsjednika ako je poželjno, i ostalih članova u ukupnom broju od najmanje pet. Većina moraju biti Međunardoni suci. Žiri može imenovati tajnika, koji ne smije biti član žirija.

N1.3 Najviše dva člana (tri, u Grupama M, N i Q) moraju biti iz istog nacionalnog saveza.

N1.4 (a) Predsjednik žirija može imenovati jedan ili više skupova u skladu s pravilima N1.1, N1.2 i N1.3. Ovo se može učiniti čak i ako potpuni žiri nije sastavljen u skladu s ovim pravilima.

(b) Predsjednik žirija s manje od deset članova može imenovati dva ili tri skupa od najmanje tri člana u svakom, od kojih većina moraju biti Međunarodni suci. Članovi svakog skupa moraju biti iz barem triju različitih nacionalnih saveza, osim u Grupi M, N i Q, gdje moraju biti iz barem dvaju različitih nacionalnih saveza. Ako je nezadovoljna odlukom skupa, stranka ima pravo na saslušanje od skupa sastavljenog u skladu s pravilima N1.1, N1.2 i N1.3, osim u odnosu na utvrđene činjenice, ako to zahtijeva u vremenskom ograničenju određenom uputama za jedrenje.

N1.5 Kada zbog bolesti ili nenadanih okolnosti sveukupni žiri, ili skup, ima

manje od pet članova, i niti jedna kvalificirana zamjena nije dostupna,

on ostaje pravilno sastavljen ako se sastoji od najmanje tri člana i ako su od njih najmanje dvojica Međunarodni suci. Kada ima tri ili četiri člana oni moraju biti iz barem tri različita nacionalna saveza osim, u Grupama M, N i Q, gdje moraju biti iz barem dva različita nacionalna saveza.

N1.6 Kada se zahtijeva odobrenje nacionalnog saveza za imenovanje međunarodnog žirija (vidjeti pravilo 91(b)), obavijest o njegovom odobrenju mora se uključiti u upute za jedrenje ili objaviti na službenoj oglasnoj ploči.

N1.7 Ako žiri ili skup odlučuje dok nije pravilno sastavljen, na njegove odluke se može žaliti.

N2 ODGOVORNOSTI

N2.1 Međunarodni žiri je odgovoran saslušati i odlučiti sve prosvjede, zahtjeve za ispravak i druge predmete proizašle prema pravilima iz Dijela 5. Kada to od njega zatraže organizator ili regatni odbor, međunarodni žiri ih mora savjetovati i pomoći im u bilo kojem predmetu koji neposredno utječe na korektnost natjecanja.

N2.2 Osim ako ga organizator ne usmjeri drugačije, žiri mora odlučiti

(a) o pitanjima prava sudjelovanja, premjeravanja ili svjedodžbi jedrilica; i

(b) da li odobriti zamjenu natjecatelja, jedrilica ili opreme kada pravilo zahtijeva takvu odluku.

N2.3 Žiri mora također odlučiti u predmetima koje mu uputi organizator ili regatni odbor.

N3 POSTUPCI

N3.1 Odluke žirija, ili skupa, moraju se donijeti većinom glasova svih članova. Kada dođe do jednakosti glasova, predsjednik sjednice može imati dodatni glas.

N3.2 Kada je sudjelovanje nekih članova u raspravi i odlučivanju prosvjeda nepoželjno, i niti jedna kvalificirana zamjena nije dostupna, žiri ili skup ostaje pravilno sastavljen ako ostanu najmanje tri člana i najmanje dvojica od njih su Međunarodni suci.

N3.3 Članovi se ne smiju držati zainteresiranim strankama (vidjeti pravilo 63.4) zbog njihove nacionalnosti.

N3.4 Kada se skup ne uspije usuglasiti o odluci, može privremeno odgoditi odlučivanje u kojem slučaju predsjednik mora uputiti predmet pravilno sastavljenom skupu s najviše mogućih članova, koji može biti i sveukupni žiri.