33 IZMJENA SLJEDEĆE STRANICE KURSA

Regatni odbor može izmjeniti stranicu kursa koja počinje od oznake koju se obilazi ili kod prolaza izmjenom položaja sljedeće oznake (ili linije cilja) i signalizirajući svim jedrilicama prije nego one na njoj započnu jedriti. Sljedeća oznaka ne mora u to vrijeme još biti položena.

(a) Ako će se izmijeniti smjer stranice, signal mora biti isticanje zastave C uz ponavljajuće zvukove i ili

(1) novi smjer kompasa ili

(2) zelenu trokutastu zastavu ili ploču za izmjenu u desno ili crvenu četvrtastu zastavu ili ploču za izmjenu u lijevo.

(b) Ako će se izmijeniti duljina stranice, signal mora biti isticanje zastave C uz ponavljajuće zvukove i "" ako će duljina biti smanjena ili "+" ako će biti povećana.

(c) Sljedeće stranice mogu se izmijeniti da bi se očuvao oblik kursa bez daljnjeg signaliziranja.