34 NESTALA OZNAKA

Regatni odbor mora, ako je moguće, oznaku koja nestane ili se pomakne,

(a) vratiti na njezin ispravan položaj ili je zamijeniti novom sličnog izgleda, ili

(b) zamijeniti objektom s istaknutom zastavom M uz ponavljajuće zvukove.