3 SZABÁLYOK ELFOGADÁSA

Ezen versenyszabályok szerint rendezett versenyben való részvételével minden versenyző és hajótulajdonos vállalja, hogy
(a) aláveti magát a szabályoknak,
(b) elfogadja a kiszabott büntetéseket és egyéb, a szabályok alapján hozott intézkedéseket, a bennük lefektetett fellebbezési és felülvizsgálati eljárás döntése szerint, mint a szabályokból eredő bármely véghatározatot, és
(c) e véghatározattal kapcsolatban nem folyamodik egyéb törvényszékhez vagy bírósághoz.