4 DÖNTÉS A VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTELRŐL

Egyedül a hajó felelőssége eldönteni, hogy részt vesz egy versenyen vagy folytatja azt.