19 HELY AZ AKADÁLY ELHAGYÁSÁHOZ

19.1 A 19. szabály alkalmazása

A 19. szabályt akkor kell alkalmazni, amikor a hajók egy akadálynál vannak, kivéve, amikor az egyben egy jel is, amit azonos oldalon kell elhagyniuk. Azonban egy folyamatos akadálynál mindig a 19. szabályt kell alkalmazni, és a 18. szabály nem alkalmazható.

19.2 Hely megadása akadálynál

(a) Egy útjogos hajó az elhaladáshoz az akadály bármely oldalát választhatja.

(b) Amikor a hajók fedésben vannak, a külső hajónak helyet kell adnia a belső hajó számára maga és az akadály között, kivéve, ha a fedés létrejöttétől kezdve képtelen volt erre.

(c) Mialatt a hajók egy folyamatos akadályt hagynak el, ha egy hajó, amelyik tisztán hátul és kitérésre kötelezett volt, fedésbe kerül a másik hajó és az akadály között, és a fedés létrejöttének pillanatában nincs közöttük az áthaladáshoz hely, nem jogosult a 19.2(b) szabály szerinti helyre. A fedés fennállása alatt köteles kitérni, és a 10. és a 11. szabály nem alkalmazható.