20 HELY A FORDULÁSHOZ AKADÁLYNÁL

20.1 Felszólítás
Amikor egy hajó akadályhoz közeledik, felszólítással helyet kérhet egy vele azonos csapáson levő hajótól forduláshoz és a másik hajó elkerüléséhez. Azonban nem szólíthatja fel a másik hajót, ha
(a) jelentős irányváltoztatás nélkül is biztonságosan el tudja kerülni az akadályt,
(b) élesen szélnek irány alatt vitorlázik, vagy
(c) az akadály egyben jel is, és egy a jelet feccselő hajónak kellene válaszolnia és irányt változtatnia.

20.2 Válaszolás
(a) A felszólító hajónak időt kell adnia a felszólított hajó számára, hogy az válaszoljon,
(b) A felszólított hajónak akkor is válaszolnia kell, ha a felszólítás megsérti a 20.1 szabályt.
(c) A felszólított hajónak vagy úgy kell válaszolnia, hogy a lehető leghamarabb fordul, vagy úgy, hogy azonnal azt kiáltja „Te fordulj!”, és ezután helyet ad a másik hajónak a forduláshoz és az elkerüléséhez.
(d) Amikor a felszólított hajó válaszol, a felszólító hajónak a lehető leghamarabb fordulnia kell.
(e) A felszólítás elhangzásától kezdve mindaddig, amíg a hajó megfordult és elkerülte a felszólított hajót, a 18.2 szabály nem alkalmazható közöttük.

20.3 Felszólítás továbbadása egy további hajónak
Amikor egy hajótól felszólítással helyet kértek forduláshoz, és ő fordulással kíván válaszolni, akkor egy vele azonos csapáson vitorlázó további hajótól felszólítással helyet kérhet forduláshoz és annak elkerüléséhez. Akkor is felszólíthatja a további hajót, ha egyébként nem teljesülnek a 20.1 szabály feltételei. A 20.2 szabályt kell alkalmazni közötte és az általa felszólított hajó között.