33 A KÖVETKEZŐ PÁLYASZAKASZ MÓDOSÍTÁSA

A versenyrendezőség úgy módosíthat egy pályaszakaszt, amely egy kerülendő jelnél vagy kapunál kezdődik, hogy megváltoztatja a következő jel (vagy a célvonal) helyzetét, és jelzi ezt minden hajónak, mielőtt azok megkezdenék azt a pályaszakaszt. Ekkor a következő jelnek nem szükséges még a helyén lenni.
(a) Ha a pályaszakasz irányát módosítják, ki kell tűzni a C lobogót ismétlődő hangjelekkel és vagy
(1) az új irányszög megadásával, vagy
(2) egy zöld háromszöggel a jobbra módosításhoz vagy egy piros téglalappal a balra módosításhoz.
(b) Ha a pályaszakasz hosszát módosítják, ki kell tűzni a C lobogót ismétlődő hangjelekkel, és egy „” jelet, ha a hosszt rövidítik vagy egy „+” jelet, ha hosszabbítják.
(c) A következő pályaszakaszok további jelzések nélkül módosíthatók, hogy megtartsák a pályaalakzatot.