34 HIÁNYZÓ JEL

Ha egy jel hiányzik vagy elmozdult, a versenyrendezőség, ha lehetséges,
(a) helyezze vissza azt megfelelő helyére vagy helyettesítse egy új, hasonló megjelenésűvel, vagy
(b) helyettesítse egy tárggyal, amelyre ismételt hangjelek mellett kitűzik az M lobogót.