42 MEGHAJTÁS

42.1 Alapszabály
A 42.3 vagy a 45. szabályban megengedettek kivételével, versenyzése alatt egy hajó csak a szél és a víz segítségét felhasználva növelheti, tarthatja fenn vagy csökkentheti sebességét. A hajó legénysége állíthatja a vitorlák és a hajótest helyzetét, és más hajóvezetési tevékenységet is végezhet, de tagjai nem mozgathatják úgy testüket, hogy az meghajtsa a hajót.

42.2 Tiltott tevékenységek
Nem korlátozva a 42.1 szabályban leírt tevékenységeket, a következők tiltottak:
(a) pumpálás: bármelyik vitorla ismételt mozgatása vagy a vitorla sorozatos behúzásával és kieresztésével, vagy függőleges vagy keresztirányú testmozgással;
(b) billegtetés: a hajó ismételt oldalirányú mozgatása, amit előidéz vagy
(1) testmozgással, vagy
(2) a vitorlák vagy az uszony ismételt állításával, vagy
(3) kormányzással;
(c) lökdösés: a legénység testének hirtelen előrelendítése, majd
hirtelen leállítása;
(d) kormányevezés: a kormány olyan ismételt mozgatása, amely vagy erőteljes, vagy előre hajtja a hajót, vagy megakadályozza annak hátrafelé mozgását;
(e) ismétlődő fordulások vagy perdülések, amelyek nem függenek össze a szélirányváltozásokkal vagy taktikai megfontolásokkal.

42.3 Kivételek
(a) A kormányzás megkönnyítésére a hajó billenthető.
(b) Egy hajó legénységének tagjai mozgathatják testüket abból a célból, hogy fokozzák a billenést a hajó kormányozhatóságának megkönnyítése érdekében egy fordulás vagy perdülés során, feltéve, hogy a hajó sebessége a fordulás vagy perdülés befejezésekor nem nagyobb, mintha nem fordult vagy perdült volna.
(c) Egy széllel szembeni cirkáló szakasz kivételével, amikor hullámsiklásra (hirtelen lefelé történő gyorsulás a hullám előoldalán) vagy siklásra van lehetőség, a hajó legénysége a hullámsiklás vagy a siklás megindítása érdekében behúzhatja bármely vitorla vezetőkötelét, de egy hullámon vagy egy széllökés során csak egyszer.
(d) Ha egy hajó az élesen szélnek irány feletti irányban van, és vagy mozdulatlan vagy lassan mozog, kormányevezhet azért, hogy élesen szélnek irányba forduljon.
(e) Ha egy latni negatív ívben áll, a hajó legénysége pumpálhat a vitorlával egészen addig, amíg a latni már nem áll negatív ívben. E tevékenység nem megengedett, ha nyilvánvalóan meghajtja a hajót.
(f) Egy hajó csökkentheti sebességét kormányának ismétlődő mozgatásával.
(g) Bármilyen meghajtási mód megengedett egy veszélyben lévő személy vagy vízijármű megsegítésekor.
(h) Zátonyra futás vagy másik vízijárművel illetve tárggyal történt ütközés után a megszabadulás érdekében a hajó vagy a másik vízijármű legénységének és – a meghajtó motor kivételével – bármely felszerelésének erejét felhasználhatják. A 42.3(i) szabály alapján azonban engedélyezhető a motor használata.
(i) A versenyutasítás meghatározott esetekben megengedheti a meghajtásra a motor vagy más módszer alkalmazását, feltéve, hogy a hajó nem nyer jelentős előnyt a futamban.
Megjegyzés: A 42. szabály magyarázata hozzáférhető angol nyelven az ISAF weboldalán vagy kérésre postai úton, illetve az MVSz weboldalán magyarul.