43 VERSENYZŐK RUHÁZATA ÉS FELSZERELÉSE

43.1
(a) A versenyzők nem viselhetnek vagy hordhatnak magukon ruhát vagy felszerelést azért, hogy úlyukat növeljék.
(b) Ezen túlmenően, egy versenyző ruházata és felszerelése nem lehet több, mint 8 kilogramm; a kiülőheveder, a trapézmellény vagy a térd alatt viselt ruházat (lábbelit is beleértve) súlyát nem számítva. Osztályszabályok vagy versenyutasítások előírhatnak kisebb, vagy 10 kilogrammig agyobb tömeget is. Az osztályszabályok belevehetik a megváltoztatott súlyhatárba a lábbelit és a térd alatt viselt ruházatot is. Egy kiülő hevedernek illetve trapézmellénynek pozitív felhajtóerővel kell rendelkeznie, és nem lehet nehezebb, mint 2 kilogramm, kivéve azt az esetet, amikor az osztályszabályok 4 kilogrammig nagyobb tömeget engednek meg. A súlyokat a H függelék szerint kell meghatározni.
(c) Amikor egy a ruházat és felszerelés súlyméréséért felelős felügyelő vagy felmérő úgy gondolja, hogy a versenyző megsértette a 43.1(a), vagy 43.1(b) szabályt, akkor az esetet írásban jelentse a versenyrendezőségnek.
43.2 A 43.1(b) szabály nem alkalmazható azon hajókra, amelyeknél előírás a felszerelt kötélkorlát.