B SZAKASZ
TÁRGYALÁSOK ÉS HATÁROZATOK

63 TÁRGYALÁSOK

63.1 Tárgyalási követelmény
Egy hajót vagy versenyzőt nem szabad óvástárgyalás nélkül büntetni, kivéve, ahogy azt a 30.2, 30.3, 69., A5 és P2 szabályok lehetővé teszik. Orvoslatok eldöntése nem történhet tárgyalás nélkül. Az óvási bizottságnak minden, a versenyirodára benyújtott óvást és orvoslati kérelmet le kell tárgyalnia, kivéve, ha engedélyezi az óvás vagy a kérelem visszavonását.

63.2 A tárgyalás ideje és helye, idő a felek felkészülésére
A tárgyalásban érintett összes felet értesíteni kell a tárgyalás idejéről és helyéről. Rendelkezésükre kell bocsátani az óvásban vagy az orvoslat iránti kérelemben lévő információkat, és a felkészülésre ésszerű időt kell nekik biztosítani.

63.3 Jog a jelenlétre
(a) A tárgyalásban érintett feleknek vagy képviselőjüknek joguk van a tárgyaláson, az összes bizonyíték meghallgatása során végig jelen lenni. Amikor az óvás a szabályok 2., 3. vagy 4. részének megsértése miatt kerül beadásra, a képviselők csak olyan személyek lehetnek, akik maguk is a hajón tartózkodtak az eset idején, hacsak az óvási bizottságnak nincs jó indoka, hogy másként határozzon. Minden olyan tanút, aki nem tagja az óvási bizottságnak, tanúskodását kivéve, ki kell zárni a tárgyalásról.
(b) Annak ellenére, hogy az egyik fél nem jelenik meg az óvás vagy az orvoslati kérelem tárgyalásán, az óvási bizottság az óvásban vagy a kérelemről döntést hozhat. Ha a fél elkerülhetetlen ok miatt volt távol, a bizottság a tárgyalást ismét megnyithatja.

63.4 Érdekelt fél
Az óvási bizottsági azon tagja, aki érdekelt fél, tanúként megjelenhet, de a továbbiakban nem vehet részt az óvás tárgyalásán. Az óvási bizottság tagjainak nyilatkozniuk kell minden lehetséges érdekeltségükről, amint az tudatosodott bennük. A tárgyalásban résztvevő olyan fél, aki úgy gondolja, hogy a bizottság egyik tagja érdekelt fél, a lehető leghamarabb tiltakozzon.

63.5 Óvás vagy orvoslati kérelem érvényessége
Az óvási bizottságnak a tárgyalás kezdetén, miután minden a döntéshez szükségesnek ítélt bizonyítékot figyelembe vett, el kell döntenie, hogy az óvás vagy orvoslati kérelem valamennyi követelménye teljesült-e. Ha teljesültek, akkor az óvás vagy a kérelem érvényes és a tárgyalást folytatni kell. Ha nem teljesült, akkor a bizottságnak ki kell jelenteni, hogy az óvás vagy a kérelem érvénytelen és a tárgyalást be kell rekeszteni. Ha az óvás a 60.3(a)(1) szabály alapján történt, az óvási bizottságnak azt is meg kell állapítania, hogy bekövetkezett-e sérülés vagy súlyos kár a szóban forgó esetben. Ha nem, akkor a tárgyalást be kell zárni.

63.6 Bizonyító eljárás és ténymegállapítás
Az óvási bizottság hallgassa meg a felek és a tanúk tanúvallomásait, és vegye figyelembe az általa szükségesnek ítélt egyéb bizonyítékokat. Az óvási bizottság tagja, ha látta az esetet, ezt közölnie kell a felek jelenlétében, és a felek jelenlétében szintén tehet tanúvallomást. A tárgyaláson jelen lévő bármelyik fél kérdéseket tehet fel bárkinek, aki tanúvallomást tesz. Ezután a bizottságnak meg kell állapítania a tényeket, és döntését ezekre kell alapoznia.

63.7 Ellentmondás a versenykiírás és a versenyutasítás között
Ha ellentmondás áll fenn a versenykiírás és a versenyutasítás egy szabálya között, azt fel kell oldani mielőtt az óvási bizottság egy óvásban vagy orvoslati kérelemben dönteni tud. Azt a szabályt kell alkalmazni, amelyikről úgy gondolja, hogy a legméltányosabb eredményt nyújtja az összes érintett hajó számára.

63.8 Különböző versenyeken résztvevő hajók közötti óvások
Különböző rendező szervezetek által rendezett versenyeken vitorlázó hajók közötti óvást olyan óvási bizottságnak kell letárgyalni, amelyiket mindegyik rendező elfogad.