64 DÖNTÉSEK

64.1 Büntetések és mentesítések
Ha az óvási bizottság úgy dönt, hogy egy hajó, amelyik fél volt egy óvástárgyalásban, megsértett egy szabályt és nincs mentesítve, ki kell zárni, hacsak más egyéb büntetés nem alkalmazható. A büntetést ki kell szabni, akár megemlítették az alkalmazható szabályt az óvásban, akár nem. Ha egy hajó akkor sértett meg egy szabályt, amikor nem volt versenyben, akkor abban a futamban kell büntetni, amelyik időben közelebb van az eseményhez. Azonban
(a) ha egy szabály megsértése következtében egy hajó egy másikat szabálysértésre kényszerít, a másikat mentesíteni kell.
(b) ha egy hajó egy alkalmazható büntetést vállalt, tovább nem büntethető e szabály alapján csak akkor, ha a megsértett szabály szerinti büntetés olyan kizárás, amelyik nem ejthető ki a sorozatbeli pontszámából.
(c) ha a futamot újrarajtoltatják vagy újravitorlázzák, a 36. szabályt kell alkalmazni.

64.2 Orvoslati döntések
Amikor az óvási bizottság úgy dönt, hogy egy hajó a 62. szabály alapján orvoslatra jogosult, olyan határozatot hozzon, ami a lehető legméltányosabb az összes érintett hajó számára, függetlenül attól, hogy kértek-e orvoslatot. Ez lehet az érintett hajó pontszámának (néhány példáért lásd az A10 szabályt) vagy célba futási idejének helyesbítése, vagy a futam érvénytelenítése, vagy a futam eredményének változatlanul hagyása, vagy valamilyen más megoldás választása. Amikor kétség merül fel a tényekkel vagy e megoldások lehetséges, a futam vagy versenysorozat eredményére gyakorolt hatásáról, különösen az érvénytelenítés esetét, az óvási bizottságnak megfelelő forrásokból be kell szereznie az erre vonatkozó bizonyítékokat.

64.3 Döntés osztályszabályok miatti óvásokban
(a) Amikor az óvási bizottság azt állapítja meg, hogy az osztályszabályokban meghatározott tűréseket meghaladó eltéréseket sérülés, vagy szokásos elhasználódás okozta, és azok nem javítják a hajó teljesítményét akkor a hajót nem kell büntetni. Azonban a hajó addig nem versenyezhet tovább, amíg az eltéréseket nem javította ki kivéve, ha az óvási bizottság úgy dönt, hogy erre nincs, vagy nem volt ésszerű lehetőség.
(b) Amikor az óvási bizottságnak kétségei vannak egy osztályszabály jelentésében, kérdéseit a vonatkozó tényekkel együtt, a szabály értelmezéséért felelős testület elé kell terjesztenie. A bizottságot döntéshozatalában e testület válasza kötelezi.
(c) Amikor egy osztályszabály alapján kizárt hajó írásban kijelenti, hogy fellebbezni szándékozik a döntés ellen, versenyezhet a következő futamokon anélkül, hogy kijavítaná hajóját, de ki kell őt zárni, ha elmulasztja a fellebbezést, vagy a fellebbezés ellene hozott döntéssel zárul.
(d) Osztályszabályok miatti óvásból felmerülő felmérési költségeket a vesztes félnek kell fizetnie, hacsak az óvási bizottság másként nem dönt.