65 A FELEK ÉS MÁSOK TÁJÉKOZTATÁSA

65.1 A döntés meghozatalát követően, az óvási bizottságnak haladéktalanul tájékoztatni kell az óvó feleket a megállapított tényekről, az alkalmazott szabályokról, a döntésről, annak okairól, és a kiszabott büntetésről, illetve a megítélt orvoslatról.

65.2 Az óvásban a felek jogosultak arra, hogy a fenti tájékoztatást írásban megkapják, feltéve, hogy az óvási bizottságtól a kihirdetést követő hét nap alatt azt írásban kérik. A bizottságnak ekkor haladéktalanul meg kell adnia a tájékoztatást, és ha szükséges, csatolnia kell a bizottság által készített, vagy hitelesített esetvázlatot.

65.3 Amikor az óvási bizottság egy felmérési szabályból következően büntet egy hajót, a fenti tájékoztatást meg kell küldenie az illetékes felmérési hatóságnak.