C SZAKASZ
NAGYFOKÚ HELYTELEN MAGATARTÁS

69 FELTÉTELEZETT NAGYFOKÚ HELYTELEN MAGATARTÁS

69.1 Nagyfokú helytelen magatartás tilalma
(a) Egy versenyző nem tanúsíthat nagyfokú helytelen magatartást, beleértve egy szabály, a jó modor vagy a sportszerűség durva megsértését, vagy azt, hogy a sportágat szégyenteljes helyzetbe hozza. A 69. szabályban a „versenyző” a legénység bármely tagját vagy a hajó tulajdonosát jelenti.
(b) A 69.1(a) szabály feltételezett megsértésével kapcsolatos eljárás során a 69. szabály szerint kell eljárni.

69.2 Az óvási bizottság tevékenysége
(a) Amikor egy óvási bizottság saját megfigyelése vagy egy bármely forrásból származó jelentés alapján úgy gondolja, hogy egy versenyző, megsérthette a 69.1(a) szabályt, tárgyalást hívhat össze. Ha az óvási bizottság úgy dönt, hogy tárgyalást hív össze, azonnal, írásban értesítenie kell a versenyzőt a feltételezett szabálysértésről, a tárgyalás helyéről és idejéről. Ha a versenyző elfogadható érvet hoz fel arról, hogy képtelen a tárgyaláson részt venni, az óvási bizottságnak azt új időpontra kell kitűznie.
(b) Legalább háromtagú óvási bizottságnak kell a tárgyalást lefolytatni, követve a 63.2, a 63.3(a), a 63.4 és a 63.6 szabályokat.
(c) Ha az óvási bizottság – az állítólagos helytelen magatartás súlyosságát is figyelembe véve – kielégítő bizonyossággal megállapította, hogy a versenyző megsértette a 69.1(a) szabályt akkor, vagy
(1) figyelmeztesse a versenyzőt, vagy
(2) büntesse a versenyzőt kizárással, és ha alkalmazható, a hajót a futamból, a verseny hátra lévő futamaiból vagy a teljes versenyből való kizárással, vagy alkalmazzon más, a hatáskörében kiszabható büntetést. E szabály alapján történő kizárást nem szabad kiejteni a hajó sorozatbeli pontszámából.
Ha az e szabályban alkalmazott bizonyítékok szintje ellentétes egy ország törvényeivel, akkor a nemzeti hatóság, az ISAF jóváhagyásával, módosíthatja azt egy e szabályhoz fűződő előírással.
(d) Az óvási bizottság azonnal jelentse a büntetést, de a figyelmeztetést nem, a versenyző, a hajótulajdonos és a verseny helyszíne szerinti nemzeti hatóságoknak. Ha az óvási bizottság egy, az ISAF által, a 89.2(b) szabály szerint kijelölt nemzetközi versenybíróság, jelentésének egy másolatát el kell küldenie az ISAF-nek.
(e) Ha a versenyző nem szolgáltat elfogadható magyarázatot arról, hogy miért képtelen részt venni a tárgyaláson, és nem jön el arra, akkor az óvási bizottság lefolytathatja azt a versenyző távollétében. Ha a bizottság így jár el és bünteti a versenyzőt, akkor a 69.2(d) szerinti jelentésébe foglalja bele a tényállást, a döntést és ennek indoklását.
(f) Ha az óvási bizottság azt választja, hogy nem tartja meg a tárgyalást a versenyző távollétében, vagy a tárgyalást nem lehet olyan időpontra és helyszínre kiűzni, ami alkalmas lenne a versenyzőnek, hogy azon részt vegyen, az óvási bizottságnak öszsze kell gyűjtenie minden elérhető információt, és ha a feltételezés igazoltnak látszik, jelentést kell készítenie az illetékes nemzeti hatóságok számára. Ha az óvási bizottság egy, az ISAF által, a 89.2(b) szabály szerint kijelölt nemzetközi versenybíróság, jelentésének egy másolatát el kell küldenie az ISAF-nek.
(g) Ha a 69.1(a) szabály feltételezett megsértéséről azután érkezik jelentés, hogy az óvási bizottság már elhagyta a verseny helyszínét, a versenyrendezőség vagy a rendező szervezet új óvási bizottságot jelölhet ki, hogy a jelen szabályok szerint eljárjon.

69.3 A nemzeti hatóság vagy az ISAF kezdeti tevékenysége
(a) Amikor egy nemzeti hatóság vagy az ISAF kézhez kap egy jelentést a 69.1(a) szabály feltételezett megsértéséről, vagy kézhez kap a 69.2(d) vagy 69.2(f) szabályokban megkívánt jelentést, vizsgálatot kell indítania a lefektetett eljárásoknak megfelelően, és ha szükséges, tárgyalást kell tartania. Ezt követően bármilyen, hatáskörébe tartozó fegyelmi intézkedést megtehet, amit megfelelőnek tart a versenyzővel, a hajóval vagy más érintett személlyel szemben, beleértve azok jogosultságá-nak állandó vagy időleges elfüggesztését az általa rendezett versenyekre vonatkozóan, és felfüggesztheti a versenyző ISAF jogosultságát az ISAF 19. rendelkezése szerint. A nemzeti hatóságnak még akkor is azonnal értesítenie kell döntéséről és annak indokolásáról a többi érintett nemzeti hatóságot és az ISAF-et, ha a döntés nem kíván további intézkedést.
(b) A versenyző nemzeti hatóságának is fel kell függesztenie a versenyző ISAF jogosultságát, ahogy azt az ISAF 19. rendelkezése előírja.
(c) A nemzeti hatóság azonnal jelentse az ISAF-nek a 69.3(a) szabály alapján hozott felfüggesztést, és az érintett személy vagy hajótulajdonos nemzeti hatóságának is, amennyiben azok nem a felfüggesztést kiszabó nemzeti hatóság tagjai.

69.4 Az ISAF további tevékenysége
A 69.3(c) szabály és az ISAF 19. rendelkezés által megkövetelt jelentés kézhezvételekor vagy a 69.3(a) szabály szerinti saját intézkedését követően, az ISAF azonnal tájékoztassa az összes nemzeti hatóságot, amelyek szintén felfüggeszthetik az érintettek jogosultságát a saját hatáskörükben rendezett versenyeken. Az ISAF Végrehajtó Bizottsága függessze fel a versenyző ISAF jogosultságát, ahogy azt az ISAF 19. rendelkezése előírja, ha azt a versenyző illetékes nemzeti hatósága nem teszi meg.