D SZAKASZ
FELLEBBEZÉSEK

70 FELLEBBEZÉSEK ÉS KÉRELMEK A NEMZETI HATÓSÁGHOZ

70.1 (a) Feltéve, hogy a fellebbezés jogát nem vonták meg a 70.5 szabály szerint, egy tárgyalásban érintett fél az óvási bizottság döntése vagy eljárása ellen fellebbezhet, de nem a döntésben hivatkozott ténymegállapítás ellen.
(b) Egy hajó fellebbezhet, ha a 63.1 szabályban megkövetelt tárgyalást megtagadták.

70.2 Egy óvási bizottság kérheti döntésének megerősítését, illetve helyesbítését.

70.3 A 70.1 szerinti fellebbezést vagy az óvási bizottság 70.2 szerinti kérelmét annak a nemzeti hatóságnak kell megküldeni, amelyiknek a rendező szervezet tagja. Azonban ha a hajók útja a verseny során több nemzeti hatóság fennhatósága alá tartozó vizeken keresztül halad, akkor a versenyutasításban kell meghatározni azt a nemzeti hatóságot, amelyikhez a fellebbezéseket és kérelmeket küldeni kell.

70.4 Egy egyesület, vagy a nemzeti hatósághoz tartozó más szervezet kérheti a szabályok értelmezését, feltéve, hogy ezekkel összefüggésben nincs fellebbezhető óvás vagy orvoslati kérelem. Az értelmezés nem használható fel egy előzőleg hozott óvási döntés megváltoztatására.

70.5 Az N függelék szerint felállított nemzetközi versenybíróság döntései ellen nem lehet fellebbezni. Ezenkívül megvonható a fellebbezési jog, ha a versenykiírás és a versenyutasítás úgy rendelkezik, amennyiben
(a) ez elengedhetetlen ahhoz, hogy egy verseny eredményét azonnal megállapítsák, azért, hogy egy hajó minősíthető legyen a verseny egy későbbi szakaszában való részvételre, vagy egy következő versenyen való indulás érdekében (a nemzeti hatóság előírhatja azt, hogy ehhez jóváhagyását kell kérni),
(b) a nemzeti hatóság ezt jóváhagyja, de csak olyan versenyre ahol kizárólag az ő joghatósága alá tartozó versenyzők indulhatnak,
(c) a nemzeti hatóság, az ISAF-fel való tanácskozás után egy meghatározott versenyre ezt engedélyezi, és az óvási bizottság a N függelék követelményei szerint van felállítva, kivéve azt, hogy csak két főnek kell nemzetközi versenybírónak lenni.

70.6 A fellebbezések és kérelmek feleljenek meg az R függeléknek.