71 A NEMZETI HATÓSÁG DÖNTÉSEI

71.1 Érdekelt felek, illetve az óvási bizottság tagjai nem vehetnek részt egy fellebbezés, vagy egy megerősítési vagy módosítási kérelem tárgyalásán vagy döntésében.

71.2 A nemzeti hatóság fenntarthatja, megváltoztathatja vagy megfordíthatja egy óvási bizottság döntését, kimondhatja az óvás vagy orvoslati kérelem érvénytelenségét; visszautalhatja az óvást vagy kérelmet az eredeti vagy egy új óvási bizottság elé újranyitásra vagy új tárgyalásra és döntésre. Ha a nemzeti hatóság új tárgyalás mellett dönt, akkor kijelölheti az óvási bizottságot.

71.3 Amikor az óvási bizottság által megállapított tényállás alapján a nemzeti hatóság úgy dönt, hogy egy hajó, amelyik a tárgyalásban egyik fél volt, megsértett egy szabályt, meg kell azt büntetni, attól függetlenül, hogy a hajó vagy a szabály említésre került-e az óvási bizottság határozatában.

71.4 A nemzeti hatóság döntése végleges. A döntést írásban meg kell küldeni a tárgyalásban résztvevő valamennyi félnek és az óvási bizottságnak, akiket ez a döntés kötelez.