78 OSZTÁLYSZABÁLYOK TELJESÍTÉSE; BIZONYLATOK

78.1 Egy hajó tulajdonosának vagy bármilyen más felelős személynek biztosítania kell azt, hogy a hajó mindenkor feleljen meg osztályszabályainak, és hogy felmérési vagy előnyszámítási bizonylata, ha van ilyen, érvényes maradjon.

78.2 Amikor egy szabály megköveteli, hogy versenyzés előtt egy hajó érvényes bizonylatát bemutassák vagy meglétét igazolják, de ez nem teljesül, a hajó versenyezhet, amennyiben a versenyrendezőség a hajó felelős személye által aláírt nyilatkozatot kap arról, hogy a hajó rendelkezik az érvényes bizonylattal. Ha a bizonylatot nem mutatják be, vagy nem igazolják annak meglétét az esemény vége előtt, a hajót az esemény összes futamából ki kell zárni.

78.3 Ha egy esemény felszerelési ellenőre vagy felmérője megállapítja, hogy egy hajó vagy személyi felszerelés nem felel meg az osztályszabályoknak, az ügyet írásban jelentenie kell a versenyrendezőségnek.