79 OSZTÁLYOZÁS

Ha a versenykiírás vagy az osztályszabályok úgy rendelkeznek, hogy néhány vagy valamennyi versenyzőnek meg kell felelnie az osztályozási követelményeknek, az osztályozást az ISAF 22. rendelkezésében (Versenyzők Osztályozási Kódja – Sailor Classification Code) leírtak szerint kell végrehajtani.