91 ÓVÁSI BIZOTTSÁG

Egy óvási bizottság legyen egy,
(a) a rendező szervezet vagy a versenyrendezőség által kijelölt bizottság, vagy
(b) a rendező szervezet által vagy az ISAF szabályzatokban előírtak szerint kijelölt nemzetközi versenybíróság, amelyet az N1 szabálynak megfelelően kell összeállítani, jogait és felelősségi körét az N2 szabály írja le. Egy nemzeti hatóság előírhatja, hogy szükséges a jóváhagyása a joghatósága alá tartozó versenyek nemzetközi versenybíróságainak kijelöléséhez, kivéve az ISAF eseményeket vagy ahol az ISAF jelöli ki a nemzetközi versenybíróságot a 89.2(b) szabály alapján.