90 VERSENYRENDEZŐSÉG; VERSENYUTASÍTÁS; PONTSZÁMÍTÁS

90.1 Versenyrendezőség
A versenyrendezőségnek a rendező szervezet irányítása és a szabályok szerint kell a futamokat levezetnie.

90.2 Versenyutasítás
(a) A versenyrendezőségnek ki kell adnia egy, a J2 szabálynak megfelelő írásos versenyutasítást.
(b) Amikor helyénvaló, olyan eseményen, ahol más országokból is várnak nevezéseket, a versenyutasítás tartalmazza az alkalmazott nemzeti előírásokat angol nyelven.
(c) A versenyutasítás módosításait a versenyutasításban rögzített időpontok előtt, a hivatalos hirdetőtáblán, írásban kell kifüggeszteni, vagy a vízen minden egyes hajóval közölni kell azokat a figyelmeztető jelzésük előtt. Szóbeli módosítás csak a vízen tehető, és csak akkor, ha ennek eljárását a versenyutasítás tartalmazza.

90.3 Pontszámítás
(a) A versenyrendezőségnek az A függelék Legkisebb pontrendszere szerint kell értékelnie a futamokat vagy a versenysorozatot, hacsak a versenyutasítás egyéb más rendszert nem határoz meg. Egy futamot értékelni kell, ha azt nem érvénytelenítették, és egy hajó végigvitorlázza a pályát a 28. szabály szerint és ha van időkorlátozás, azon belül célba ér, még akkor is, ha célba érése után visszalép a futamból vagy kizárják.
(b) Amikor egy pontozási rendszer egy hajó sorozatbeli pontszámából egy vagy több futam pontszámának kiejtését teszi lehetővé, akkor a 2. szabály; a 30.3 szabály utolsó mondata; a 42. szabály, ha a P2.2 vagy P2.3 alkalmazandó; vagy a 69.2(c)(2) szabály szerinti kizárásokért járó pontszámok nem kiejthetők. Helyettük a következő legrosszabb pontszámot kell kiejteni.
(c) Ha a versenyrendezőség saját feljegyzéseiből vagy megfigyeléseiből megállapítja, hogy egy hajót nem megfelelően értékelt, javítsa a hibáját és a versenyzők részére tegye elérhetővé a javított pontszámokat.