E FÜGGELÉK
RÁDIÓ-TÁVIRÁNYÍTÁSÚ VITORLÁZÁS VERSENYSZABÁLYAI

A rádió-távirányítású hajók versenyeit A vitorlázás versenyszabályai szerint kell vitorlázni, e függelékben leírt módosításokkal.

E1 VÁLTOZTATÁSOK A MEGHATÁROZÁSOKBAN, A TERMINOLÓGIÁBAN ÉS AZ 1., 2. ÉS 7. RÉSZ SZABÁLYAIBAN

E1.1 Meghatározások
Az érdekelt fél meghatározás a következővel kiegészítendő: „de nem egy versenyző, aki megfigyelőként van jelen”.
A zóna meghatározásában a távolság 4 hajótesthosszra módosul.
Új meghatározás:
Mozgásképtelen egy hajó mozgásképtelen, amikor nem tudja
folytatni a menetet.

E1.2 Terminológia
A Terminológia bekezdés a bevezetésben a következőként módosul:
(a) „Hajó” jelenti, azt a vitorlást, amit rádió-távirányítással irányítanak
és nincsen legénysége. Azonban, az 1. és 5. rész szabályaiban, az E6 szabályban és a fél és óvás meghatározásaiban a „hajó” magában foglalja a versenyzőt, aki irányítja.
(b) „Versenyző” jelenti a személyt, aki rádiójelekkel vezérli a hajót.
(c) A versenyszabályokban, de nem annak függelékeiben, a „verseny”
főnév „menet”-tel helyettesítendő. Az E függelékben egy futam egy vagy több menetből áll, és akkor fejeződik be, ha utolsó menetének vége van.

E1.3 Az 1., 2. és 7. rész szabályai
(a) Az 1.2 szabály törölve.
(b) A 20. szabályban a felszólításokat és feleleteket a hajót irányító versenyzőnek kell tennie.
(c) A 23. szabály a következőre módosul: „Ha lehetséges, egy hajónak ki kell kerülnie egy mozgásképtelen hajót.”
(d) A 90.2(c) szabály a következőre módosul: A versenyutasítás változásait szóban is közölhetik minden érintett versenyzővel az érintett futam vagy menet figyelmeztető jelzése előtt. Ha helyénvaló, a változásokat írásban meg kell erősíteni.

E2 TOVÁBBI SZABÁLYOK VERSENYZÉSKOR
Az E2 szabály csak akkor érvényes, ha a hajók versenyben vannak.

E2.1 Kiáltási kötelezettségek
(a) Úgy kell kiáltani, hogy a versenyző, akinek kiáltunk, valószínűsíthetően meghallja azt.
(b) A hajó vitorlaszámát számjegyenként kell kimondani, pl. „egy, öt” és nem „tizenöt”.

E2.2 Tanácsadás
Egy versenyző nem adhat taktikai vagy stratégiai tanácsot egy hajót irányító olyan versenyzőnek, aki versenyben van.

E2.3 Rádióirányítást elvesztő hajók
Egy versenyző, aki elvesztette a rádióirányítást hajója felett, azonnal kiáltsa és ismételje „a (hajója vitorlaszáma) irányítás nélkül” és a hajónak ki kell állnia.

E2.4 Adóantennák
Ha egy rádiójelet továbbító antenna kihúzva hosszabb, mint 200 mm, az ezt meghaladó részt megfelelően védeni kell.

E2.5 Rádió interferencia
Más hajók irányítását zavaró rádiójelek kibocsátása tilos. Egy versenyző, aki megszegte ezt a szabályt nem versenyezhet mindaddig, míg a versenyrendezőség nem engedélyezi.

E3 A VERSENY VEZETÉSE

E3.1 Irányítóterület
A versenyutasítás kijelölhet egy irányítóterületet. Ha nincs kijelölve, akkor nincs korlátozva. A versenyzőknek ezen a területen belül kell tartózkodniuk, amikor a hajójukat irányítják verseny közben, kivéve azt az időt, amíg kezelik, majd elengedik, vagy újra vízre teszik a hajójukat.

E3.2 Vízretételi terület
A versenyutasítás kijelölhet egy vízretételi területet és szabályozhatja használatát. Ha nincs kijelölve, nincs korlátozás.

E3.3 Pályatábla
A versenyutasítás előírhatja, hogy legyen egy pályarajzot bemutató tábla, amelyet az irányítóterületen vagy közvetlen közelében kell elhelyezni.

E3.4 Rajtolás és célba érés
(a) A 26. szabály a következőre módosul:
A meneteket egyperces időközönként adott figyelmeztető, előkészítő és rajtjelzésekkel kell elrajtoltatni. A rajtot megelőző percben további hang vagy szóbeli jelzésnek kell lennie 10 másodperces időközönként, majd az utolsó 10 másodpercben másodpercenként. Minden jelzést a hangjelzés elejétől kell időzíteni.
(b) A rajt és célvonalnak a rajt- és célvonalat jelző jelek pálya felőli oldalai között kell lennie.

E3.5 Egyéni visszahívás
A 29.1 szabály a következőre módosul:
Ha egy hajó rajtjelzésekor a hajó bármely része a rajtvonal pálya felőli oldalán van, vagy amikor meg kell felelnie a 30.1 szabálynak, a versenyrendezőségnek azonnal kiáltania kell: „Visszahívás (vitorlaszámok)” és ismételnie kell a kiáltást, ha szükséges.

E3.6 Általános visszahívás
A 29.2 szabály a következőre módosul:
Amikor a rajtjelzéskor a versenyrendezőség képtelen azonosítani
a vonal pálya felőli oldalán lévő hajókat, vagy amelyekre a 30. szabály érvényes, vagy hiba történt a rajteljárásban, a versenyrendezőség kiálthatja és ismételheti, ha szükséges: „általános visszahívás” és két erős hangjelet ad. Az új rajt előkészítő jelzése rendszerint röviddel ezután következik.

E3.7 Fekete lobogós szabály
Ha a versenyrendezőség jelzi egy hajónak, hogy az megsértette a 30.3 szabályt, a hajónak azonnal el kell hagynia a pálya területét.

E3.8 További módosítások a 3. rész szabályaiban
(a) A 30.2 és 33. szabály törölve.
(b) A versenyrendezőség összes jelzése szóban, vagy más hanggal történik. Látható jelzések nem szükségesek, hacsak a versenyutasítás másképp nem rendelkezik.
(c) Nincs pályarövidítés.
(d) A 32.1(b) szabály a következőre módosul: „viharos idő vagy villámlás miatt”.

E4 A 4. RÉSZ SZABÁLYAI
E4.1 A 4. rész törölt szabályai

A 40., 43., 44.3, 45., 47., 48., 49., 50., 52. és 54. szabályok törölve.

E4.2 Külső segítség
A 41. szabály a következőre módosult:
A hajó vagy a hajót irányító versenyző nem kaphat semmilyen külső segítséget, kivéve, ha
(a) a versenyző beteg, megsebesült vagy veszélyben van;
(b) a hajótest, a rig, vagy a felszerelésének többi része összeakadt egy másik hajóval, segítséget a másik versenyzőtől;
(c) a segítség minden versenyző számára szabadon hozzáférhető információ.
E4.3 Büntetés vállalása
A 44.1 szabály a következőre módosul:
A hajó elvégezhet egy egyfordulós büntetést, ha verseny közben megsérthette a 2. rész egy vagy több szabályát vagy a 31. szabályt. Azonban,
(a) amikor a 2. rész egy szabályát és a 31. szabályt ugyanabban az esetben sérthette meg, nem kell büntetést vállalnia a 31. szabály megsértéséért.
(b) ha a hajó szabálysértésével annak ellenére, hogy vállalt egy büntetést, mégis jelentős előnyre tett szert a menetben vagy a futamban, büntetésként még egy egyfordulós büntetést kell végrehajtania.
(c) ha a hajó súlyos kárt okozott, vagy a 2. rész egy szabályának megsértésével egy másik hajót mozgásképtelenné tett és az kiállt, a büntetésként ki kell állnia.

E4.4 Felelős személy
A 46. szabály a következőre módosul:
„A hajó benevező tagnak vagy szervezetnek kell kijelölnie a versenyzőt. Lásd a 75. szabályt.”

E5 VERSENYZÉS MEGFIGYELŐKKEL ÉS DÖNTŐBÍRÓKKAL
E5.1 Megfigyelők

(a) A versenyrendezőség kijelölhet megfigyelőket, akik lehetnek versenyzők.
(b) A megfigyelőknek azon hajók vitorlaszámát kell kiáltaniuk, amelyek jelet vagy másik hajót érintettek és ismételniük kell a kiáltást, ahogy az szükséges.
(c) A menet végén a megfigyelők jelentsék a versenyrendezőségnek a megoldatlan eseteket és a pálya végigvitorlázásában a 28. szabály megsértésével elkövetett bármilyen hibát.

E5.2 Döntőbírókkal rendezett futamok
A Nemzetközi Rádió-távirányítású Vitorlás Szövetség Q függelékét kell alkalmazni a döntőbírókkal rendezett versenyen. A döntőbírókkal rendezett futamokat a versenyutasításban vagy szóban a figyelmeztető jelzés előtt lehet kijelölni.
Megjegyzés: A függelék megtalálható a radiosailing.org weboldalon.

E5.3 Megfigyelőkre és döntőbírókra vonatkozó szabályok

A megfigyelőknek és a döntőbíróknak az irányító területen kell tartózkodniuk. Nem használhatnak semmi olyan segítséget vagy eszközt, amivel jobban látnak, mint a versenyzők.

E6 ÓVÁSOK ÉS ORVOSLATI KÉRELMEK
E6.1 Jog az óvásra

A 60.1 szabály a következőre módosul:
Egy hajó
(a) óvhat egy másik hajót, de nem a 2., 3., 4. rész egy szabályának feltételezett megsértése miatt, hacsak nem abban a menetben volt vitorlázásra beosztva, vagy
(b) orvoslatot kérhet.
Azonban egy hajó vagy egy versenyző nem óvhat az E2 vagy az E3.7 szabály feltételezett megsértése miatt.

E6.2 Óvás egy versenyző által megsértett szabály miatt
Ha a versenyrendezőség vagy óvási bizottság tudomására jut, hogy egy versenyző megsérthetett egy szabályt, óvhatja a versenyző által irányított hajót.

E6.3 Óvott értesítése
A 61.1(a) szabály a következőre módosul:
Az óvni szándékozó hajó az első ésszerű alkalommal köteles értesíteni a másikat. Amikor óvása egy olyan, a versenyterületen történt esetre vonatkozik, amiben részes volt, vagy látta azt, kétszer kiáltania kell a következőképpen: „(A saját vitorlaszáma) óvja (a másik hajó vitorlaszámát)”.

E6.4 A versenyrendezőség értesítése
Az óvni szándékozó, vagy orvoslatot kérő hajó egy eset kapcsán, ami a versenypályán, vagy az irányító területen történt, értesítse a versenyvezetőt, amilyen hamar ésszerűen lehetséges a célba érés vagy kiállás után.

E6.5 Határidők
Egy óvást, orvoslati kérelmet vagy újratárgyalási kérelmet a menetben utolsó hajó célba érését vagy az esetet követő 10 percen belül kell beadni a versenyvezetőnek, attól függően, hogy melyik a későbbi.

E6.6 Orvoslat
A 62.1 szabályt a következővel kell kiegészíteni:
(e) a versenyrendezőség által elismert külső rádió interferencia miatt, vagy
(f) mert mozgásképtelen lett, és ennek következtében olyan hajó miatt állt ki, amely megsértette a 2. rész egy szabályát vagy egy nem versenyben lévő, kitérni köteles hajó miatt állt ki.

E6.7 Jog a jelenlétre
A 63.3(a) „a hajók képviselőinek a hajón kellett tartózkodniuk” a következőre módosul: „a hajót az azt irányító versenyzőnek kell képviselni”.

E6.8 Bizonyítás és tények megállapítása
A 63.6 szabályt a következővel kell kiegészíteni:
Amikor egy óvás a 2., 3. vagy 4. rész szabályainak feltételezett megsértésére vonatkozik, mindegyik tanúnak az irányító területen kellett lennie az eset idején. Ha a tanú egy versenyző, aki nem megfigyelőként tevékenykedett, neki is az adott futamra beosztott versenyzőnek kellett lennie.

E6.9 Döntések az orvoslatról
A 64.2 szabályt a következővel kell kiegészíteni:
Ha egy hajó orvoslatot kapott, mert megrongálódott, az orvoslatnak tartalmaznia kell egy ésszerű időt, de nem több, mint 30 percet, hogy a javításokat elvégezzék a következő menete előtt.

E7 BÜNTETÉSEK
Amikor egy óvási bizottság úgy dönt, hogy egy hajó, amely fél volt az óvástárgyaláson megsérthetett egy szabályt, de nem a 2., 3. vagy 4. rész egy szabályát, akkor vagy
(a) zárja ki a futamból, vagy valahány pontot (beleértve a nullát és tört számokat) adjon hozzá a pontjaihoz. A büntetést abban a futamban vagy menetben kell alkalmazni, amelyikben a szabálysértés történt, egyébként a hajó következő futamára vagy menetére kell alkalmazni. Amikor a pontokat hozzáadták, a többi hajó pontszámai ne változzanak; vagy
(b) kötelezze a hajót, hogy a következő elrajtoltatott, vissza nem hívott és nem érvénytelenített menetében a rajtjelzése után a lehető leghamarabb végezzen el egy vagy több egyfordulós büntetést.
Azonban ha a hajó a G függelék egy szabályát, vagy az E8 szabályt sértette meg, az óvási bizottság a G4 szabálynak megfelelően járjon el.

E8 VÁLTOZÁSOK A G FÜGGELÉKBEN, MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELZÉSEK A VITORLÁN
(a) A G1.1 első bekezdése a következőre módosul:
A Nemzetközi Rádió-távirányítású Vitorlás Szövetség által felügyelt vagy elismert osztályok összes hajója minden vitorlájának mindkét oldalán köteles vitorlaszámot viselni. Az osztályés országjelzését a G1.1(a), G1.1(b), E8(d) és az E8(e) szabályok szerint nagyvitorláján kell viselni.
(b) A G1.1(c) szabály a következőre módosul:
(1) Egy vitorlaszámot, amely a hajó lajstromszámának utolsó két számjegye vagy azonos a versenyző vagy a tulajdonos egyéni – az illetékes kibocsátó hatóság által kiosztott – számával.
(2) Amennyiben lehetséges, legyen hely a vitorlaszám előtt egy kiegészítő számnak.
(3) Ha a vitorlaszám „00” és „09” közé esik, a kezdő „0” számjegyet el kell hagyni, és a megmaradó számjegyet úgy kell elhelyezni, hogy elé és mögé is elférjen egy számjegy.
(4) A „0” ne legyen kezdő számjegy.
(5) Ha egyezés van vitorlaszámok között, vagy a vitorlaszám félreolvasható, a versenyrendezőség előírhatja a vitorlaszámok egy vagy több hajón történő cseréjét.
(6) Az adott versenyen a módosított vitorlaszámot kell használni.
(c) A G1.1(c) utáni mondat törölve.
(d) A G1.2(b) szabály a következőre módosul:
A karakterek magassága és a köztük lévő távolság a vitorla azonos és ellentétes oldalain a következők legyenek:

  Minimum Maximum
Osztályjelzés:    
Kivéve az egymásra helyezett
jeleknél, a két oldal közötti jelek
20 mm  
Vitorlaszámok:    
Karakterek magassága 100 mm 110 mm
Azonos oldalon lévő karakterek közti legkisebb távolság 20 mm 30 mm
Legkisebb távolság az ellentétes oldalon lévő vitorlaszámok, illetve a vitorlaszámok és más jelzések között 60 mm  
Országjelzések:    
Karakterek magassága 60 mm 70 mm
Azonos oldalon lévő karakterek közötti legkisebb távolság 13 mm 23 mm
Ellentétes oldalon lévő országjelzések közötti legkisebb távolság 40 mm  

(e) A G1.3 szabály az alábbira módosul:
(1) Az osztályjelzéseket a vitorla két oldalán, ha a tükörképük azonos, a vitorla két oldalán egymáson lehet elhelyezni. Egyébként az osztály-, az országjelzések és vitorlaszámok a vitorla két oldalán különböző magasságban legyenek úgy, hogy a jobboldalon lévők legyenek magasabban.
(2) A nagyvitorlán a vitorlaszámokat az országjelzés felett, és az osztályjelzés alatt kell elhelyezni.
(3) A nagyvitorlán a vitorlaszámokat a hátsó él negyedében az első élre húzott merőleges vonal felett kell elhelyezni.
(f) Amikor a vitorla mérete nem teszi lehetővé, hogy teljesüljenek az E8(b) szabály követelményei, az E8(d) szabályban megkövetelt minimális méretek vagy az E8(e)(3) szabályban előírt elhelyezési feltételek, akkor az alábbi elsőbbségi sorrendben el lehet ezektől térni:
(1) Az országjelzés elhagyható.
(2) A nagyvitorlán a vitorlaszám a hátsó él negyedében az első élre húzott merőleges vonal alá is érhet.
(3) A két oldalon lévő vitorlaszámok közötti legkisebb távolság csökkenthető, feltéve, hogy az nem lesz kisebb, mint 20 mm.
(4) A vitorlaszámok magassága csökkenthető.