APPENDIX D
TEAM RACING RULES

Team races shall be sailed under The Racing Rules of Sailing as changed by this appendix.

D1 CHANGES TO THE RACING RULES
D1.1 Definitions and the Rules of Parts 2 and 4
(a) In the definition Zone the distance is changed to two hull lengths.

(b) Rule 18.2(b) is changed to:
If boats are overlapped when the first of them reaches the zone, the outside boat at that moment shall thereafter give the inside boat mark-room. If a boat is clear ahead when she reaches the zone, or she later becomes clear ahead when another boat passes head to wind, the boat clear astern at that moment shall thereafter give her mark-room.

(c) Rule 18.4 is deleted.

(d) When rule 20 applies the following arm signals by the helmsman are required in addition to the hails:
(1) for ‘Room to tack’, repeatedly and clearly pointing to windward; and
(2) for ‘You tack’, repeatedly and clearly pointing at the other boat and waving the arm to windward.
Sailing instructions may delete this requirement.

(e) Add new rule 24.3: ‘A boat that has finished shall not act to interfere with a boat that has not finished.’

(f) Add new rule 24.4: ‘When boats in different races meet, any change of course by either boat shall be consistent with complying with a rule or trying to win her own race.’

(g) Add to rule 41:
(e) help from another boat on her team provided electronic communication is not used.

(h) Rule 45 is deleted.

D1.2 Óvások és orvoslati kérelmek
(a) A 60.1(a) szabály a következőre módosul:
Egy hajó
(a) óvhat egy másik hajót, de nem a 2. rész szabályainak feltételezett
megsértéséért, hacsak nem volt részese az esetnek, vagy az eset nem a másik csapat tagjai közötti érintkezést eredményezett, vagy
(b) orvoslatot kérhet.
(b) a 61.1(a) szabály úgy módosul, hogy egy hajó leveheti a piros lobogóját, miután azt jól láthatóan viselte.
(c) Egy hajó, amely orvoslatot szándékozik kérni egy, a versenypályán történt eset miatt, az első ésszerű alkalommal tűzzön ki egy piros lobogót az eset után. A lobogót addig kell viselnie, amíg azt a versenyrendezőség vagy egy döntőbíró tudomásul nem vette.
(d) A versenyrendezőség vagy az óvási bizottság nem óvhat egy hajót a 2. rész, a 31. vagy a 42. szabály alapján, kivéve
(1) egy döntőbíró jelentésén alapuló bizonyíték alapján, miután egy fekete-fehér lobogót jelzett, vagy
(2) a 14. szabály alapján, ha bármilyen forrásból értesül, hogy kár vagy személyi sérülés történhetett.
(e) Az óvásokat és orvoslati kérelmeket nem szükséges írásban benyújtani. Az óvási bizottság a neki megfelelő bármilyen módon beszerezheti a bizonyítékokat, és döntéseit szóban közölheti.
(f) Egy hajó nem jogosult orvoslatra, ha olyan személyi sérülés vagy kár keletkezett, amit saját csapatának hajója okozott.
(g) Amikor egy versenyrendezőség által biztosított hajó meghibásodik, a D5 szabály érvényes.

D1.3 Büntetések
(a) A 44.1 szabály a következőre módosul:
Egy hajó egy egyfordulós büntetést vállalhat, amikor versenyben egy eset során megsérthette a 2. rész egy vagy több szabályát, a 31. vagy a 42. szabályt. Azonban amikor egy hajó megsérthette a 2. rész egy szabályát és a 31. szabályt is ugyanabban az incidensben, nem szükséges a 31. szabály megsértéséért járó büntetést elvégezni.
(b) Egy hajó büntetést vállalhat a futamból való visszalépéssel, ekkor a lehető leghamarabb értesítenie kell a versenyrendezőséget és pontszámaihoz 6 pontot kell adni.
(c) Nem adható büntetés a 2. rész szabályainak megsértéséért, ha az ugyanabban a csapatban lévő hajók között történt és nincs érintkezés.

D2 DÖNTŐBÍRÓKKAL RENDEZETT VERSENYEK
D2.1 Amikor a D2 szabály érvényes

A D2 szabály döntőbírókkal rendezett futamokon érvényes. Ha a futamot döntőbírókkal rendezik, akkor azt vagy a versenyutasításban kell előírni, vagy az U lobogónak, a figyelmeztető jelzésnél nem később történő kitűzésével kell jelezni.

D2.2 Hajók óvásai
Ha egy hajó a versenypályán a 2. rész egy szabálya, a 31. vagy a 42. szabályok alapján óv, nem jogosult tárgyalásra és a következő alkalmazandó:
(a) Az „Óvlak” („Protest”) szót kell kiáltania, és jól láthatóan ki kell tűznie egy piros lobogót az első ésszerű alkalommal.
(b) A hajóknak időt kell hagyni a reagálásra. Az esetben érintett hajó egy megfelelő büntetés azonnali végrehajtásával reagálhat, vagy jelezheti, hogy megteszi azt, amint lehetséges.
(c) Ha egyik hajó sem vállal büntetést, a döntőbírónak kell eldöntenie, hogy büntet-e egy hajót.
(d) Ha több, mint egy hajó sértett szabályt és nincsenek mentesítve, a döntőbíró bármelyik hajót büntetheti, amelyik szabályt sértett és nem tette meg a megfelelő büntetést.
(e) A döntőbíró a D2.4 szabály szerint jelezze a döntést.
(f) A döntőbíró által büntetett hajónak kétfordulós büntetést kell végrehajtania.

D2.3 Döntőbírók által kezdeményezett büntetések
Egy döntőbíró büntethet egy hajót egy másik hajó óvása nélkül, vagy értesítheti az óvási bizottságot az esetről, vagy mindkettőt megteheti, ha a hajó
(a) megsérti a 31. vagy a 42. szabályt és nem hajt végre büntetést;
(b) megsérti a 2. rész egy szabályát és érintkezik a saját csapatának egy másik hajójával, vagy egy másik futamon résztvevő hajóval és egy hajó sem hajt végre büntetést;
(c) megsért egy szabályt, amivel a csapata előnyre tesz szert, annak ellenére, hogy ő, vagy egy másik hajó a csapatából büntetést vállal;
(d) megsérti a 14. szabályt és kár vagy személyi sérülés keletkezett;
(e) egyértelműen jelzi, hogy végre fog hajtani egy egyfordulós büntetést, majd nem teszi meg;
(f) nem hajt végre egy döntőbíró által jelzett büntetést;
(g) megsérti a sportszerűséget.
A döntőbíró a D2.4 szabály szerint jelezze a döntését. A döntőbíró által büntetett hajónak kétfordulós büntetést kell végrehajtania, kivéve, ha a döntőbíró jelzi, hogy hány egyfordulós büntetést kell végrehajtani.

D2.4 A döntőbíró jelzései
Egy döntőbíró a következő szerint jelezze a döntését egy hosszú hangjel és egy lobogó kitűzésével:
(a) Nincs büntetés, egy zöld-fehér lobogó.
(b) Egy, vagy több hajó büntetésére piros lobogó. A döntőbíró kiáltsa vagy jelezze mindegyik büntetett hajó azonosító jelzését.
(c) Az óvási bizottság értesítése az esetről: egy fekete-fehér lobogó.

D2.5 Kétlobogós óvási eljárás
Ez a szabály csak akkor alkalmazható, ha a versenyutasítás úgy rendelkezik, és ekkor a D2.2 szabály helyett alkalmazzák. Ha egy hajó a versenyterületen a 2. rész egy szabálya, vagy a 31. vagy a 42. szabályok alapján óv, nem jogosult tárgyalásra és a következőt alkalmazzák:
(a) Az „Óvlak” („Protest”) szót kell kiáltania, és jól láthatóan ki kell tűznie egy piros lobogót az első ésszerű alkalommal.
(b) A hajóknak időt kell hagyni a reagálásra. Az esetben érintett hajó egy megfelelő büntetés végrehajtásával reagálhat, vagy jelezheti, hogy megteszi azt, amint lehetséges.
(c) Ha az óvott hajó nem reagál, az óvó hajó kérhet döntést, egy egyértelműen kitűzött sárga lobogóval és a „Döntőbíró” („Umpire”) kiáltással.
(d) A döntőbírónak ezután kell eldöntenie, hogy büntet-e egy hajót.
(e) A döntőbírónak a D2.4 szabály szerint kell jeleznie döntését.
(f) Ha egy hajó döntőbírói döntést kér anélkül, hogy az óvási eljárásnak eleget tenne, a döntőbírónak „Nincs büntetést” kell jeleznie.
(g) A döntőbíró által büntetett hajónak kétfordulós büntetést kell végrehajtania.
D2.6 Korlátozott döntőbíráskodás
Ez a szabály csak akkor érvényes, ha a versenyutasítás úgy rendelkezik, és ekkor módosítja a D2.2 és D2.5 szabályt. Ha egy hajó óv és vagy nincs döntés jelezve, vagy egy döntőbíró sárga lobogót tűz ki egy hosszú hangjellel, jelezve, hogy elégtelen ténnyel rendelkezik a döntéshez, az óvó hajó jogosult tárgyalásra.

D2.7 Korlátozások más eljárásokon
A döntőbírónak döntése, cselekedete vagy tétlenségese nem lehet
(a) orvoslati kérelem alapja,
(b) fellebbezés alapja a 70. szabály alapján, vagy
(c) egy elrajtolt futam érvénytelenítésének alapja. Az óvási bizottság határozhat úgy, hogy megfontolja az orvoslat megadását, ha úgy véli, hogy egy hivatalos hajó, beleértve a döntőbírói hajót, súlyosan akadályozott egy versenyző hajót.

D3 FUTAM PONTOZÁSA
D3.1
(a) Minden célba ért hajó a célba érési helyével egyenlő számú pontot kapja. Az összes többi hajó a versenyezni jogosult hajók számával megegyező pontot kapja.
(b) Ha egy hajót korai rajtosként értékelnek, 10 pontot kell hozzáadni az eredményéhez, hacsak a rajtjelzés után a lehető leghamarabb ki nem állt a futamból.
(c) Ha egy hajó nem hajt végre egy döntőbíró által a célvonalnál, vagy annak közelében kiszabott büntetést, az utolsó helyezésért járó pontot kell kapnia és a többi eredményt ennek alapján kell módosítani.
(d) Amikor egy óvási bizottság úgy dönt, hogy egy hajó, amelyik egy fél az óvásban, megsértett egy szabályt és nincs mentesítve,
(1) ha a hajó nem végzett büntetést, 6 pontot kell hozzáadni a pontszámához.
(2) ha a hajó csapata előnyre tett szert a büntetés végrehajtása ellenére, a hajó pontszámát növelhetik.
(3) ha egy hajó megsértette az 1. vagy a 2. szabályt, vagy kárt vagy személyi sérülést okozva megsértette a 14. szabályt, vagy akkor sértett meg egy szabályt, amikor nem volt versenyben, akkor fél vagy több futamgyőzelem levonható a csapatától, vagy nem kap büntetést. Az elvett futamgyőzelmeket nem adhatják át más csapatnak.

D3.2 Ha egy csapat összes hajója célba ért, visszalépett, vagy nem rajtolt el, a másik csapat versenyben lévő hajóit ekkor úgy kell értékelni, mintha célba értek volna.

D3.3 A kevesebb pontot elérő csapat nyeri a futamot. Ha a csapatok pontszáma megegyezik, az nyer, amelyiknek nincs első helyezése.

D4 VERSENYSOROZAT PONTOZÁSA
D4.1 Terminológia

Egy körmérkőzés (round-robin) sorozatban a csapatokat egy vagy több csoportra osztják, és egy menetrend szerint egyszer vagy többször vitorláznak csoportjuk minden csapata ellen. A kieséses sorozatokban a csapatok meccseket vitorláznak egymás ellen; egy meccs egy vagy több futamból áll két csapat között.

D4.2 Versenysorozat befejezése
(a) A versenyrendezőség bármilyen ésszerű időben befejezheti a versenysorozatot figyelembe véve a nevezetteket, az időjárást, az időkorlátozásokat vagy bármilyen lényeges tényezőt.
(b) Amikor egy körmérkőzés sorozatot befejeztek, bármely körmérkőzést, amelyet legalább 80%-ban megrendeztek a teljes menetrendhez képest, teljesnek kell tekinteni; ha kevesebb futamot sikerült megtartani, akkor a körmérkőzést nem kell figyelembe venni az eredményben, de felhasználható a holtversenyek feloldására.

D4.3 Körmérkőzések értékelése
Körmérkőzés sorozatoknál a csapatokat a nyert futamok száma szerint kell sorrendbe állítani, a legtöbbet nyerő az első. Ha egy körmérkőzés sorozatban a csapatok nem egyenlő számú futamot futottak, a nyert futamok százalékai szerint kell sorrendbe állítani, a legnagyobb az első.

D4.4 Holtversenyek egy befejezett körmérkőzés sorozatban
A holtversenyeket egy befejezett körmérkőzés sorozatban csak az abban a sorozatban elért eredményeket felhasználva kell feloldani a következő sorrendben:
(a) a legtöbb futamgyőzelem a holtversenyben álló csapatok közötti összes futamban.
(b) a legkevesebb összpontszám a holtversenyben álló csapatok közötti összes futamban.
(c) ha két csapat még mindig holtversenyben van, az utolsó egymás elleni futamot nyerő csapat a győztes,
(d) a legkisebb átlagpont, azon ellenfelek ellen, akikkel mindkét csapat vitorlázott
(e) szétvitorlázás, amennyiben lehetséges, különben sorsolással. Ha egy holtversenyt részben sikerült feloldani az előbbiek alapján, a további holtversenyeket újból a D4.4(a) szabállyal kell elkezdeni feloldani.

D4.5 Holtversenyek egy nem befejezett körmérkőzés sorozatban
Ha egy körmérkőzés sorozat nincs befejezve, a csapatokat a sorozatban befejezett körmérkőzések eredményei szerint kell rangsorolni. A holtversenyeket, amikor csak lehetséges, a nem befejezett körmérkőzés sorozatbeli eredmények szerint kell feloldani. A további holtversenyeket a D4.4 alapján kell feloldani.

D4.6 Kieséses sorozatok pontozása
A meccs győztese az a csapat, aki először megnyer annyi futamot, amennyit a versenyutasítás megállapított.

D4.7 Befejezetlen kieséses sorozatok
Ha egy meccs a kieséses sorozatban nem fejeződik be (a 0-0 beleértve), a meccs eredményét a következőképp kell eldönteni, sorrendben:
(a) a legtöbb futamgyőzelem a befejezetlen meccsben;
(b) a legtöbb futamgyőzelem az összes futamban a csapatok között a versenyen;
(c) a jobb eredmény a legutóbbi körmérkőzés sorozatban, alkalmazva a D4.4(a) szabályt, ha szükséges;
(d) a két csapat közötti legutolsó futam győztese. Ha ez a szabály nem dönti el az eredményt, a sorozat döntetlen, hacsak a versenyutasítás nem ad lehetőséget más eredmény megállapítására.

D5 A RENDEZŐ SZERVEZET ÁLTAL BIZTOSÍTOTT HAJÓK MEGHIBÁSODÁSAI
D5.1
A D5 szabály akkor alkalmazható, ha a hajókat a rendező szervezet biztosítja.

D5.2 Amikor egy hajó meghibásodik a versenyterületen, úgy kérhet pontszámváltoztatást, hogy a meghibásodást követő első ésszerű alkalommal kitűz egy piros lobogót, és viseli mindaddig, amíg azt a versenyrendezőség vagy egy döntőbíró tudomásul nem vette. Ha lehetséges, folytassa a versenyzést.

D5.3 A versenyrendezőség a pontszámváltoztatásra vonatkozó kérelmet a D5.4 és a D5.5 szabályok szerint döntse el. Bármilyen helyesnek ítélt módon beszerezhet bizonyítékot, és döntését szóban közölheti.

D5.4 Ha a versenyrendezőség úgy dönt, hogy a hajó célba érési helye lényegesen rosszabb lett és a meghibásodás nem a legénység hibájából következett be, valamint hasonló körülmények között kellő felkészültségű legénység sem kerülhette volna el a meghibásodást, akkor a lehető legméltányosabb döntést hozza meg. Ez lehet a futam érvénytelenítése és újravitorlázásának elrendelése, vagy ha a hajó célba érési helye kiszámítható volt, úgy annak a helynek megfelelő pontszám odaítélése. Ha a hajó meghibásodásakor elfoglalt helye kétséges volt, a kétséget a hajó kárára kell feloldani.

D5.5 Egy hibás felszerelési tárgy miatti, vagy egy ellenfél szabálysértése által okozott meghibásodást rendszerint nem rónak fel a legénység hibájának, azonban gondatlan kezelés, felborulás, vagy azonos csapathoz tartozó hajó szabálysértése miatt bekövetkező meghibásodást igen. A legénység hibájának megítélésében lévő bármely kételyt a hajó javára kell eldönteni.