J FÜGGELÉK
VERSENYKIÍRÁS ÉS VERSENYUTASÍTÁS

Lásd a 89.2(a) és a 90.2 szabályt. A „verseny” kifejezés magában foglalja egy versenysorozat, vagy futamok más sorozatának fogalmát is.

J1 A VERSENYKIÍRÁS TARTALMA
J1.1
A versenykiírásnak a következő információkat kell tartalmazni:
(1) a verseny nevét, helyét, idejét és a rendező szervezet nevét;
(2) azt, hogy a verseny A vitorlázás versenyszabályaiban meghatározott szabályok szerint kerül megrendezésre;
(3) egy listát a versenyen alkalmazandó egyéb dokumentumokról (például: A vitorlázás felszerelési szabályai és alkalmazási köre), megadva, hogy ezeket a dokumentumokat vagy másolataikat hol lehet megtekinteni;
(4) a versenyen induló osztályokat, a használatos előnyszámítási vagy értékelési rendszert és az osztályokat, amelyekre vonatkozik, a nevezés feltételeit és minden nevezési korlátozást;
(5) a regisztráció és, ha van, a próbafutam figyelmeztető jelzésének időpontját, valamint az első és ha ismert, a többi futam figyelmeztető jelzésének időpontját.

J1.2 A versenykiírás tartalmazza még a felsoroltak közül azokat, amelyek alkalmazásra kerülnek és amelyek segítenék a versenyzőket abban, hogy eldöntsék a versenyen való részvételüket vagy olyan információkat hordoznak, amelyeknek ismerete szükséges a versenyutasítás elérhetőségét megelőzően:
(1) minden módosuló versenyszabály azonosítását (lásd a 86. szabályt), a módosítások összegezését és azt az állítást, amely szerint, a módosítások teljes terjedelmükben megjelennek a versenyutasításban (továbbá, ha a 86.2 szabály érvényes, az ISAF jóváhagyó nyilatkozatát a módosításokról);
(2) azt, hogy a hajókat kötelezik a rendező szervezet által kiválasztott és biztosított hirdetések viselésére (lásd a 80. szabályt és az ISAF 20. rendelkezést), valamint a 20. rendelkezéssel kapcsolatos egyéb információkat;
(3) minden osztályozási követelményt, amelyeknek egyes vagy minden versenyzőnek ki kell elégíteni (lásd a 79. szabályt és az ISAF 22. rendelkezését, a Versenyzők Osztályozási Kódját);
(4) olyan versenyen, amelyen más országok versenyzőinek nevezése várható, minden nemzeti előírást, amely előzetes felkészülést igényelhet (lásd a 88. szabályt);
(5) a jelentkezési és nevezési eljárásokat, beleértve a díjakat és a határidőket;
(6) egy nevezési lapot, amit a hajótulajdonosnak, vagy képviselőjének alá kell írnia, és tartalmazza a következőhöz hasonlóakat:
„Egyetértek azzal, hogy A vitorlázás versenyszabályai és minden egyéb olyan szabály kötelez engem, ami szerint ezt a versenyt megrendezik.”;
(7) felszerelés ellenőrzési, felmérési eljárásokat, valamint a felmérési vagy az előnyszámítással kapcsolatos bizonylatok követelményét;
(8) a versenyutasítás elérhetőségének helyét és idejét;
(9) osztályszabályok – 87. szabály által megengedett – módosításait szabályonkénti hivatkozással, meghatározva a módosítást;
(10) a teljesítendő pályát;
(11) a 2. rész szabályainak megsértésért járó büntetést, amennyiben az nem a kétfordulós büntetés;
(12) a 70.5 szabály alkalmazása esetén a fellebbezési jog megvonását;
(13) a pontozási rendszert, ha az különbözik az A függelékben leírt legkisebb pontrendszertől, a tervezett futamszámot és a verseny érvényességéhez szükséges minimálisan megrendezendő futamok számát;
(14) azt, hogy a bérelt, kölcsönzött hajókra érvényes-e a G3 szabály;
(15) a díjakat.

J2 A VERSENYUTASÍTÁS TARTALMA
J2.1
A versenyutasításnak a következő információkat kell tartalmazni:
(1) azt, hogy a verseny A vitorlázás versenyszabályaiban meghatározott szabályok szerint kerül egrendezésre;
(2) egy listát a versenyen alkalmazandó egyéb dokumentumokról (például: A vitorlázás felszerelési szabályai és alkalmazási köre);
(3) a futamok időbeosztását, a versenyző osztályokat, és minden egyes osztály figyelmeztető jelzésének idejét;
(4) a teljesítendő pályá(ka)t, vagy egy listát a jelekről, amiből kiválasztják a pályát, és ha lényeges, a pályák jelzésének módját;
(5) a jelek leírását, beleértve a rajt- és céljeleket, meghatározva elhagyásuk sorrendjét és oldalát és azonosítva az összes kerülendő jelet (lásd 28.2 szabály);
(6) a rajt- és célvonal, az osztálylobogók és a használatos különleges jelzések leírását;
(7) a célba érés időkorlátozását, ha van;
(8) az alkalmazott előnyszámítási vagy értékelési rendszert, ha van, és az osztályokat, amelyekre vonatkozik;
(9) a pontozási rendszert, ha az különbözik az A függelékben leírt legkisebb pontrendszertől, beleértve az A függelékre, az osztályszabályokra és az egyéb, a versenyt meghatározó szabályokra való hivatkozást, vagy ezek teljes terjedelmű közlését. Add meg a tervezett futamszámot és a verseny érvényességéhez szükséges minimálisan megrendezendő futamok számát.

J2.2 A versenyutasítás tartalmazza még a következőket, ha alkalmazásra kerülnek:
(1) azt, hogy a hajókat kötelezik a rendező szervezet által kiválasztott és biztosított hirdetések viselésére (lásd a 80. szabályt és az ISAF 20. rendelkezést), valamint a 20. rendelkezéssel kapcsolatos egyéb információkat;
(2) a 2. rész vonatkozó szabályainak helyettesítését a Nemzetközi szabályzat az ütközések elkerülésére a tengereken (IRPCAS) vagy más hatóság útjogszabályaival, ezek alkalmazásának idejét és helyét és bármilyen, a versenyrendezőség által használt éjszakai jelzést;
(3) a 86. szabály által megengedett versenyszabály-módosításokat, külön hivatkozva a szabályokra és meghatározva a módosítást (továbbá, ha a 86.2 szabály érvényes, az ISAF jóváhagyó nyilatkozatát a módosításokról);
(4) a nemzeti előírások módosítását (lásd a 88.2 szabályt);
(5) azokat az előírásokat, amelyek akkor érvényesek, ha versenyzés közben a hajók több nemzeti hatóság vizein hajóznak, és érvényességük idejét (lásd a 88.1 szabályt)
(6) ha alkalmazható, egy olyan eseményen, ahol más országbeli versenyzők részvétele várható, az alkalmazott nemzeti előírások angol nyelvű másolatát;
(7) az osztályszabályok módosításait, a 87. szabály által megengedetten, pontosan hivatkozva az adott szabályokra, meghatározva a módosításokat;
(8) a rendező szervezet által biztosított hajókon végzett módosítások korlátozásának szabályozását;
(9) a felszerelés-ellenőrzési vagy felmérési eljárásokat;
(10) a hivatalos hirdetőtábla(ák) helyét;
(11) a versenyutasítás módosításának módját;
(12) a versenyutasítás vízen történő, szóbeli módosításának eljárását (lásd a 90.2(c) szabályt);
(13) biztonsági követelményeket, úgy, mint az egyéni úszóeszközökkel és azok jelzéseivel kapcsolatos követelményeket és jelzéseket, jelentkezést a rajtterületen, és a parton való ki- és bejelentkezést;
(14) nyilatkozatok iránti követelményeket;
(15) parti jelzéseket és a jelző állomás(ok) helyét;
(16) a versenyterületet (egy térkép ajánlott);
(17) a pálya- és a cirkálószakaszok hozzávetőleges hosszát;
(18) a versenyrendezőség által akadálynak minősített területek leírása (lásd az Akadály meghatározást);
(19) az első hajó célba érésének időkorlátozását, és a többi hajó célba érésének időkorlátozását, ha van;
(20) időelőnyöket;
(21) a rajtterület helyét és a belépésre vonatkozó korlátozásokat;
(22) any special procedures or signals for individual or general recall;
(23) boats identifying mark locations;
(24) any special procedures or signals for changing a leg of the course (see rule 33);
(25) any special procedures for shortening the course or for finishing a shortened course;
(26) restrictions on use of support boats, plastic pools, radios, etc.; on trash disposal; on hauling out; and on outside assistance provided to a boat that is not racing;
(27) the penalty for breaking a rule of Part 2, other than the Two- Turns Penalty;
(28) whether Appendix P will apply;
(29) when and under what circumstances propulsion is permitted under rule 42.3(i);
(30) time limits, place of hearings, and special procedures for protests, requests for redress or requests for reopening;
(31) if rule N1.4(b) will apply, the time limit for requesting a hearing under that rule;
(32) denial of the right of appeal, subject to rule 70.5;
(33) when required by rule 70.3, the national authority to which appeals and requests may be sent;
(34) the national authority’s approval of the appointment of an international jury, when required under rule 91(b);
(35) substitution of competitors;
(36) the minimum number of boats appearing in the starting area required for a race to be started;
(37) when and where races postponed or abandoned for the day will be sailed;
(38) tides and currents;
(39) prizes;
(40) other commitments of the race committee and obligations of boats.