K FÜGGELÉK
VERSENYKIÍRÁS ÚTMUTATÓ

Ez az útmutató egy versenykiírást tartalmaz, amelyet elsősorban egy vagy több hajóosztály jelentősebb bajnoki versenyeire terveztek. Így ez főképp világ-, kontinens- és nemzeti bajnokságokra vagy hasonló jelentőségű eseményekre lehet hasznos. Alapszövegként letölthető az ISAF weboldaláról (www.sailing.org), hogy bármilyen egyedi esemény versenykiírása elkészíthető legyen.
Az útmutató más eseményekhez is hasznos lehet, de ezeknél a bekezdések egy része szükségtelen vagy nemkívánatos lehet. Ezért a versenyrendező szervezetek nagy gonddal válasszák ki a nekik megfelelőket. Ez az útmutató szorosan kapcsolódik az L függelékhez (Versenyutasítás útmutató), és annak az ISAF weboldalán megtalálható kibővített változatához az LE függelékhez, amely szintén tartalmazhat hasznos részeket a versenykiíráshoz.
Ezen útmutató használatakor először tekintsd át a J1 szabályt, és döntsd el, melyik bekezdések szükségesek. A J1.1 szabály által megkövetelt bekezdések csillaggal (*) jelöltek. Töröld az összes nem alkalmazható és szükségtelen bekezdést. Válaszd a megfelelőt ott, ahol alternatíva van. Kövesd a bal margón lévő utasításokat, és töltsd ki az üresen hagyott helyeket, ahol folytonos vonal (_____) van, és válaszd ki az előnyben részesített megfogalmazást, ha egy alternatíva szögletes zárójelben ([…]) tűnik fel. A nem használt bekezdések törlését követően számozd újra sorrendben az összes utasítást. Győződj meg arról, hogy a bekezdések száma helyes, ahol egy utasítás egy másikra hivatkozik.
Az alább felsorolt tételeket, ha alkalmazhatók, a versenykiírással együtt kell terjeszteni, de nem szabad azokat számozott bekezdésként a versenykiírásba belefoglalni.
1 Egy nevezési lap, amely a hajótulajdonos vagy képviselője által aláírandó, és ami tartalmazza a következőhöz hasonló szöveget: „Magamra nézve kötelezően elfogadom A vitorlázás versenyszabályait és minden egyéb szabályt, amely szerint az eseményt rendezik.”
2 Olyan esemény esetében, amelyen más országbeli nevezés is várható, az alkalmazott nemzeti előírások angol nyelven.3 Támogatók listája, ha helyénvaló.
4 Szállás- és campinginformációk.
5 Étkezési lehetőségek bemutatása.
6 A versenyrendezőség és az óvási bizottság tagjai.
7 Különleges kikötési és hajótárolási követelmények.
8 Hajó- és vitorlajavítási lehetőségek és alkatrész üzletek.
9 Bérelhető vagy kölcsönözhető hajók elérhetősége és a G3 szabály érvényessége

 

Külön sorokba írd be a verseny teljes nevét, a felmérés kezdetétől vagy a próbafutam napjától, az utolsó futamig vagy a záróünnepségig tartó dátumokat, a rendező szervezet, valamint a helység és ország nevét.

VERSENYKIÍRÁS

1

SZABÁLYOK

1.1*

A versenyt A vitorlázás versenyszabályaiban meghatározott szabályok szerint rendezik.

Az első mondatot akkor használd, ha megfelelő. Sorold fel szám és cím szerint az előírásokat, amelyek nem kerülnek alkalmazásra (lásd a 88. szabályt). A második mondatot akkor használd, ha alkalmazható és más országból várható nevezés, és idézd a vonatkozó előírást teljes terjedelmével.

1.2

[A _____ nemzeti hatóság következő előírásait nem alkalmazzák: _____.] [Az alkalmazott előírások, amelyet előzetes felkészülést igényelnek, teljes terjedelmükkel az alábbiak.]

 

(VAGY)

 

Használd, ha megfelelő, de csak akkor, ha az esemény helyszínének nemzeti hatósága nem fogadott el egy előírást a 88. szabályhoz.

1.2

A nemzeti hatóság előírásai nem érvényesek.

Sorolod fel az összes többi dokumentumot név szerint, amely irányítja az eseményt; például A vitorlázás felszerelési szabályai olyan mértékben, ahogy azt alkalmazzák.

1.3*

_____ érvényesek.

Lásd a 86. szabályt. Írd be a szabály(ok) számát és foglald össze a változásokat.

1.4

A _____ szabályok vagy a következőre változnak: _____. A változásokat a versenyutasítás teljes terjedelmükben tartalmazza. A versenyutasítás egyéb versenyszabályokat is módosíthat.

Írd be a szabály(ok) számát és az osztály nevét. Minden osztály szabályaira külön állítást fogalmazz meg.

1.5

A 87. szabály alapján a _____ osztály _____ osztályszabálya(i) [nem érvényes(ek)] [a következők szerint módosulnak: _____].

 

1.6

Ha a nyelvek között ellentmondás van, az angol nyelvű szöveg az irányadó.

 

2

HIRDETÉSEK

Lásd az ISAF 20. rendelkezését. Írd be a 20. rendelkezéshez kapcsolódó egyéb alkalmazható információt is.

2.1

A versenyzői hirdetések az alábbiak szerint kerülnek korlátozásra: _____.

Lásd az ISAF 20. rendelkezését.

2.2

A hajók [kötelesek megjeleníteni] [megjeleníthetik] a rendező szervezet által választott és biztosított hirdetést.

3*

JOGOSULTSÁG ÉS NEVEZÉS

Írd be az osztály(oka)t.

3.1

A versenyen a(z) _____ osztály(ok) összes hajója indulhat.

 

(VAGY)

 

Írd be az osztály(oka)t és a jogosultsági követelményeket.

3.1

A versenyen a _____ osztály(ok) azon hajói indulhatnak, amelyek
_____.

Írd be a postai, fax és e-mail címeket, valamint a nevezési határidőt.

3.2

A jogosult hajók a mellékelt nevezési lap kitöltésével és beküldésével, valamint a nevezési díj _____-ig, _____ címre való elküldésével nevezhetnek.

Írj be minden feltételt.

3.3

Késői nevezéseket csak a következő feltételekkel fogadnak el: _____.

Írj be minden korlátozást

3.4

A nevezhető hajók számát _____-ra korlátozzák.

Írd be a követelményeket.

 

4

OSZTÁLYOZÁS

A alábbi osztályozási követelmények érvényesek (lásd a 79. szabályt):

5

DÍJAK

Írj be minden a versenyen való részvétellel kapcsolatos díjat.

5.1

A következő díjakat kell befizetni:
Osztály Díj
_____ _____
_____ _____

Írd be a nem kötelező díjakat (például társadalmi eseményekre).

5.2

Egyéb díjak:
_____
_____

Csak akkor használd, ha egy osztály csoportokra lesz osztva, és minősítő és döntő futamokat fut.

6

MINŐSÍTŐ ÉS DÖNTő
SOROZATOK

A versenysorozat minősítő és döntő sorozatokból áll.

7

VERSENYPROGRAM

Írd be a napot, dátumot és az időpontot

7.1*

Regisztráció:
Nap és dátum: _____ _____-tól ______-ig

Írd be a napot, dátumot és az időpontot

7.2

Felmérés és ellenőrzés:
Nap és dátum: _____ _____-tól ______-ig

Dolgozd át az igényeknek megfelelően és írd be a dátumokat és osztályokat. Írd bele a próbafutamot, ha van. Ha a verseny kvalifikációs és döntő futamokból áll, határozd meg őket. Az időbeosztás mellékletben is megadható.

7.3*

Versenynapok:
Dátum Osztály ___ Osztály ___
_____ verseny verseny
_____ verseny tataléknap
_____ tataléknap verseny
_____ verseny verseny

Írd be az osztályokat és a számokat.

7.4

Futamok száma:
Osztály Futam- Napi szám futamszám
_____ _____ _____
_____ _____ _____

Írd be az időpontot.

7.5*

A(z) [próbafutam] [napi] [első futam] figyelmeztető jelzésének tervezett időpontja: _____.

 

8

FELMÉRÉS

Minden hajónak be kell mutatnia az érvényes [felmérési] [értékelési] bizonylatát.

 

(VAGY)

 

Az osztályszabályokra történő megfelelő hivatkozással sorold fel a felméréseket.

 

Minden hajónak be kell mutatnia az érvényes [felmérési] [értékelési] bizonylatát. Ezen kívül a következőket [mérik] [mérhetik] fel: _____.

Írd be az időpontot, dátumot és helyszínt.

9

VERSENYUTASÍTÁS

A versenyutasítás _____ után, _____ helyen _____-kor lesz elérhető.

10

HELYSZÍN

Írj be egy számot vagy egy betűt. Csatolj egy bejelölt térképet útvonal-információkkal.

10.1

A _____ melléklet ábrázolja a verseny kikötőjének helyét.

Írj be egy számot vagy egy betűt. Csatolj egy bejelölt térképet.

10.2

A _____ melléklet ábrázolja a versenyterületek
helyét.

 

Írd be a leírást.

11

VERSENYPÁLYÁK

A pályákat a következők szerint kell vitorlázni: _____.

(VAGY)

Írj be egy számot vagy egy betut. A különböző pályák ábrázolási
módja az L vagy LE függelék A mellékletében van bemutatva. Add meg a pálya hosszát, ha alkalmazható.

A _____ melléklet ábrái mutatják be a pályákat a pályaszakaszok közötti hozzávetőleges szögekkel, a jelek elhagyási sorrendjével és a jelek elhagyási oldalaival. [A pálya hozzávetőleges hossza _____ lesz.]

12

BÜNTETÉSI RENDSZER

A 12.1 bekezdést csak akkor alkalmazd, ha nem a kétfordulós büntetést használják. Írd be a helyek számát vagy mutasd be a büntetéseket.

12.1

A Pontozási büntetést, 44.3 szabály, alkalmazzák. A büntetés _____ hely.

(VAGY)

12.1

A büntetések a következők: _____.

Írd be az osztály(oka)t.

12.2

A _____ osztály(ok)nak a 44.1 szabály úgy módosul, hogy a kétfordulós büntetést az egyfordulós büntetés váltja fel.

Csak akkor használd, ha az óvási bizottság nemzetközi versenybíróság vagy a 70.5 szabály másik rendelkezése alkalmazható.

12.3

A(z) [óvási bizottság] [nemzetközi versenybíróság] döntései a 70.5 szabály értelmében véglegesek.

13

ÉRTÉKELÉS

Csak akkor írd be, ha nem az A függelék legkisebb pontrendszerét fogják használni. Írd le rendszert.

13.1

Az értékelési rendszer a következő: _____.

Írd be a számot

13.2

_____ futam befejezése szükséges a versenysorozat érvényességéhez.

Írd be mindenütt a számokat.

13.3

(a) Ha kevesebb, mint _____ futamot fejeztek be, egy hajó végső pontszáma az összes futam pontszámainak összege.

   

(b) Ha a befejezett futamok száma _____ és _____ közötti, egy hajó végső pontszáma, a legroszszabb pontja nélkül számított, összes futam pontszámainak összege.

   

(c) Ha _____ vagy több futamot fejeztek be, egy hajó végső pontszáma, a két legrosszabb pontja nélkül számított, összes futam pontszámainak összege.

Írd be az azonosító jelzést. Nemzetközi versenyeken a nemzeti betűjelzések javasoltak.

14

KISÉRŐMOTOROSOK

A kísérőmotorosok jelzése a következő: _____.

 

15

HAJÓK TÁROLÁSA

A hajókat, amikor a [hajóparkolóban] [kikötőben] vannak, kijelölt helyükön kell tárolni.

16

KIEMELÉSI KORLÁTOZÁSOK

Tőkesúlyos hajók a verseny alatt csak a versenyrendezőség előzetes, írásos engedélyével, annak feltételeit betartva emelhetők ki.

17

BÚVÁRFELSZERELÉS ÉS MŰANYAG MEDENCÉK

Víz alatti légzőkészülékek, műanyagmedencék vagy ezekkel egyenértékű berendezés nem használható tőkesúlyos hajók körül az első futam előkészítő jelzésétől a verseny befejezéséig.

Írd be az alkalmazandó alternatív szöveget. Írd le használt és megengedett rádiókommunikációs sávokat és frekvenciákat.

18

RÁDIÓKAPCSOLAT

Vészhelyzetet kivéve egy versenyző hajó sem adhat le vagy vehet olyan rádióadást, amely nem érhető el minden hajó számára. Ez a megkötés a mobiltelefonokra is érvényes.

Ha örökös vándordíjakat osztanak ki, azokat teljes nevükkel írd be.

19

DÍJAK

A következő díjak kerülnek kiosztásra:
_____.

Az esemény helyszínén alkalmazandó jog korlátozhatja ezt a kizárást. Minden kizárást ennek megfelelően kell megszerkeszteni.

20

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A versenyzők kizárólag saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. Lásd a 4. szabályt, Döntés a versenyen való részvételről. A versenyt rendező szervezet semmiféle felelősséget nem vállal anyagi károkért, személyi sérülésekért vagy halálesetért, ami a versenyhez kapcsolódóan, azt megelőzően, annak során vagy azt követően következik be.

Írd be a valutát és az összeget.

21

BIZTOSÍTÁS

Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással, amely esetenként legalább _____ összegig vagy ennek megfelelő értékig biztosítson fedezetet.

Írd be a szükséges kapcsolattartási információkat.

22

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot: _____.