L FÜGGELÉK
VERSENYUTASÍTÁS ÚTMUTATÓ

Ez az útmutató egy kipróbált versenyutasítást tartalmaz, amelyet elsősorban egy vagy több hajóosztály jelentősebb bajnoki versenyeire terveztek. Így ez főképp világ-, kontinens- és nemzeti bajnokságokra vagy hasonló jelentőségű eseményekre lehet hasznos. Más események számára is hasznos lehet; de ezeknél ezen utasítások egy része szükségtelen vagy nemkívánatos lehet. Ezért a versenyrendezők nagy gonddal válasszák ki a nekik megfelelőket.
Az útmutató egy kibővített változata, az LE függelék, az ISAF weboldalán
(www.sailing.org) elérhető. Alkalmazható megoldásokat tartalmaz még a legbonyolultabb többosztályos eseményekre is, valamint variációkat javasol számos, a függelék által ajánlott utasításra. Az útmutatót időrőlidőre felülvizsgálják, hogy kövesse a versenyrendezés technikájának fejlődését, és alapdokumentumként letölthető, hogy bármilyen egyedi esemény versenyutasítása elkészíthető legyen. L függelék szintén letölthető az ISAF weboldaláról.

A versenyutasítás a következő alapelveket kövesse:
1 Csak kétféle kijelentést tartalmazhat: a versenyrendezőség és az óvási bizottság szándékait, és a versenyzők kötelezettségeit.
2 Csak a versenyzésre vonatkozzanak. A társasági eseményekhez, a kikötőhelyek kiosztásához stb. kapcsolódó információkat külön kell közzétenni.
3 Csak akkor változtassák meg a versenyszabályokat, ha az különösen fontos. (Ha így tesznek, kövessék a 86. szabályt, külön hivatkozva a módosított szabályra és megadva a változást.)
4 Ne ismételjék és ne fogalmazzák újra a versenyszabályokat.
5 Ne ismételjék önmagukat.
6 Időrendben legyenek összeállítva; azaz úgy, amilyen sorrendben a versenyzők használják őket.
7 Ha lehetséges, a versenyszabályokban szereplő szavakat és kifejezéseket használják.

Ezen útmutató használatakor először tekintsd át a J2 szabályt, és döntsd el, melyik utasítások szükségesek. A J2.1 szabály által megkövetelt utasítások csillaggal (*) jelöltek. Töröld az összes nem alkalmazható és szükségtelen utasítást. Válaszd a megfelelőt ott, ahol alternatíva van. Kövesd a bal margón lévő utasításokat, és töltsd ki az üresen hagyott helyeket, ahol folytonos vonal (_____) van, és válaszd ki az előnyben részesített megfogalmazást, ha egy alternatíva szögletes zárójelben ([......]) tűnik fel.
A nem használt utasítások törlését követően számozd újra sorrendben az összes utasítást. Győződj meg arról, hogy az utasítások száma helyes, ahol egy utasítás egy másikra hivatkozik.

Külön sorokba írd be a verseny teljes nevét, a felmérés kezdetétől vagy a próbafutam napjától, az utolsó futamig vagy a záróünnepségig tartó dátumokat, a rendező szervezet, valamint a helység és ország nevét.

   
   
   

VERSENYUTASÍTÁS

 

1

SZABÁLYOK

1.1*

A versenyt „A vitorlázás versenyszabályaiban” meghatározott szabályok szerint rendezik.

Az első mondatot akkor használd, ha megfelelő. Sorold fel szám és cím szerint az előírásokat, amelyek nem kerülnek alkalmazásra (lásd a 88.2 szabályt).
A második mondatot akkor használd, ha alkalmazható és más országból várható nevezés, és idézd az előírást teljes terjedelmével. Add meg az előírásokat angolul is, ha szükséges (lásd a 90.2(b) szabályt).

1.2

[A _____ nemzeti hatóság következő előírásait nem alkalmazzák: _____.]
[Az alkalmazott előírások teljes terjedelmükkel az alábbiak.]

 

(VAGY)

 

Használd, ha megfelelő, de csak akkor, ha az esemény helyszínének nemzeti hatósága nem fűzött egy előírást a 88. szabályhoz.

1.2

A nemzeti hatóság előírásai nem érvényesek.

Sorolod fel az összes többi dokumentumot név szerint, amely irányítja az eseményt; például A vitorlázás felszerelési szabályai olyan mértékben, ahogy azt alkalmazzák.

1.3*

_____ érvényesek.

Lásd a 86. szabályt. Írd be a szabály(ok) számát és a változást, vagy ha nem ezt az utasítást használod, tedd ugyanezt minden egyes utasításban, amelyik módosít egy szabályt.

1.4

A _____ szabályok vagy a következőre változnak: _____.

Írd be a szabály(ok) számát és az osztály nevét. Írj külön állítást minden egyes osztály szabályaira.

1.5

A 87. szabály alapján a _____ osztály _____ osztály szabálya(i) [nem érvényes(ek)] [a következők szerint módosul(nak): _____]

 

1.6

Ha a nyelvek között ellentmondás van, az angol nyelvű szöveg az irányadó.

 

Írd be a hely(ek)et.

2

VERSENYZőK TÁJÉKOZTATÁSA

A versenyzőknek szóló közleményeket a _____ kifüggesztett hivatalos hirdetőtáblá(ko)n helyezik ki.

 

 

Írd be az időt, ha különböző.

3

VERSENYUTASÍTÁS MÓDOSÍTÁSAI

A versenyutasítás változásait, a hatályba lépés napján 9:00 óra előtt függesztik ki, kivéve, ha a futamok időbeosztását módosítják, mert ezeket a hatályba lépést megelőző napon 20:00 óráig kell kifüggeszteni.

 

4

PARTI JELZÉSEK

Írd be a helyet.

4.1

A parti jelzéseket a _____ tűzik ki.

Írd be a percek számát.

4.2

Amikor az AP lobogót kitűzik a parton, a versenyjelzések AP pontjába az „1 perc” „nem kevesebb, mint _____ percre” módosul.

 

(VAGY)

 

Írd be a percek számát.

4.2

D lobogó egy hangjellel jelentése:
„A figyelmeztető jelzést a D lobogó kitűzését követően nem kevesebb, mint _____ perc múlva adják.” [Kérjük, hogy a hajók ne hagyják el a kikötőt e jelzés kitűzése előtt.]

Töröld, ha egy osztályszabály tartalmazza.

4.3

Amikor az Y lobogót a parton tűzik ki, a 40. szabály a teljes vízen töltött idő alatt érvényes. Ez módosítja a 4. rész bevezetőjét.

 

5

VERSENYPROGRAM

Dolgozd át az igényeknek megfelelően és írd be a dátumokat és osztályokat. Írd bele a próbafutamot, ha van. Ha a verseny kvalifikációs és döntő futamokból áll, határozd meg őket. Az időbeosztás mellékletben is megadható.

5.1*

Versenynapok:
Dátum Osztály ___ Osztály ___
_____ verseny verseny
_____ verseny tataléknap
_____ tataléknap verseny
_____ verseny verseny

Írd be az osztályokat és a számokat.

5.2*

Futamok száma:
Osztály Futam- Napi szám futamszám
_____ _____ _____
_____ _____ _____

Naponta egy ráadás futam rendezhető, feltéve, hogy egyik osztály sem kerül egynél több futammal a versenyprogram elé és a változás a 3. utasítás szerint történt.

Írd be az időt.

5.3*

A napi első futamok figyelmeztető jelzésének tervezett időpontja _____.

5.4

Egy rövidesen kezdődő rajteljárás esetén a hajók figyelmeztetése céljából legalább öt perccel a figyelmeztető jelzés előtt kitűzésre kerül a rajtvonalon a narancsszínű lobogó egy hangjellel.

Írd be az időt.

5.5

Az utolsó versenynapon _____ után nem adható figyelmeztető jelzés.

 

Írd be az osztályokat, és a lobogók nevét vagy leírását.

6*

OSZTÁLYLOBOGÓK

Az osztálylobogók a következők:
Osztály Lobogó
_____ _____
_____ _____
_____ _____

 

Írj be egy számot vagy betűt.

7

VERSENYTERÜLETEK

A versenyterületeket a _____ melléklet mutatja be.

 

8

VERSENYPÁLYÁK

Írj be egy számot vagy betűt. A különféle pályák ábrázolásának módját az A melléklet tartalmazza. Írd be a pályák hosszát, ha alkalmazható.

8.1*

A _____ melléklet ábrái mutatják be a pályákat, beleértve a pályaszakaszok közötti hozzávetőleges szögeket, a jelek elhagyásának sorrendjét, és oldalát. [A pálya megközelítő hossza _____.]

 

8.2

A figyelmeztető jelzésnél nem később, a rajthajón kitűzik az első szakasz hozzávetőleges irányszögét.

 

8.3

Pályarövidítés nem lehetséges. Ez módosítja a 32. szabályt.

Csak akkor alkalmazd, ha a jelek helyzetének változtatása nem lehetséges.

8.4

A pályaszakaszokat az előkészítő jelzés után nem változtatják. Ez módosítja a 33. szabályt.

9

PÁLYAJELEK

Szükség szerint változtasd meg a jelek számát és add meg leírásukat. A második lehetőséget akkor használd, ha a 4S és 4P jelek kaput alkotnak, ahol a 4S jelet jobb kézre, a 4P jelet bal kézre kell elhagyni.

9.1*

Az 1., 2., 3. és 4. jelek _____.

(VAGY)

9.1*

Az 1., 2., 3., 4S és 4P jelek _____.

  (VAGY)  

Írd be a 8.1 utasításban használt betűt vagy egy számot.

9.1*

A jeleket a(z) _____. melléklet írja le.

Hacsak nem világos a pályarajzokból, sorold fel azokat a jeleket, amelyek kerülendő jelek.

9.2

A következő jelek kerülendő jelek: _____.

Add meg a jelek leírását.

9.3

A 12.1 utasítás szerinti új jelek ____.

Add meg a rajt-, és céljelek leírását. Például: A rajthajó a jobb oldalon és egy bója a bal oldalon. A 11.2 utasítás írja le a rajtvonalat és a 13. a célvonalat.

9.4*

A rajt-, és céljelek _____.

Csak akkor használd, ha a 12.2 utasítást is használod.

9.5

Egy pályamódosítást jelző versenyrendezőségi hajó a 12.2 utasításnak megfelelően jel.

 

Írj le minden területet helyszínével, és könnyen felismerhető jellemzőivel.

10

AKADÁLYNAK MINŐSÜLŐ TERÜLETEK

A következő területek akadálynak minősülnek: _____.

 

11

A RAJT

Csak akkor alkalmazd, ha a 26. szabályban a csillaggal jelölt megoldást fogják használni. Írd be a percek számát.

11.1

A futamokat a 26. szabály szerint rajtoltatják, a figyelmeztető jelzést _____ perccel a rajtjelzés előtt adják.

(VAGY)

Írj le minden, a 26. szabálytól eltérő rajteljárást.

11.1

A futamokat a következők szerint rajtoltatják: _____. Ez módosítja a 26. szabályt.

 

11.2*

A rajtvonal a rajtjeleken lévő narancsszínű lobogókat viselő árbocok között lesz.

 

(VAGY)

 
 

11.2*

A rajtvonal a jobb oldali rajtjelen lévő narancsszínű lobogót viselő árboc és a bal oldali rajtjel pálya felőli oldala között lesz.

 

(VAGY)

 

Írd be a leírást.

11.2*

A rajtvonal _____ lesz.

 

11.3

Amely hajók figyelmeztető jelzését még nem adták, a többi futam rajteljárásának idejére távolodjanak el a rajtterületről.

Írd be a percek számát.

11.4

AAmely hajó a rajtjelzését követő _____ percnél később rajtol, tárgyalás nélkül el nem rajtolt (DNS) hajóként kerül értékelésre. Ez módosítja az A4 szabályt.

A 30.3 szabály alternatívájaként használható.

11.5

Ha az U lobogót tűzik ki előkészítő jelzésként, a rajtjelzését megelőző utolsó percben a hajó testének, legénységének vagy felszerelésének egy része sem eshet a rajtvonal két végpontja és az első jel által meghatározott háromszögbe. Ha egy hajó megsérti ezt a szabályt és azonosítják, tárgyalás nélkül ki kell zárni, hacsak a futamot újra nem rajtoltatják vagy újra nem vitorlázzák, vagy halasztják vagy érvénytelenítik a rajtjelzés előtt. Ez módosítja a 26. szabályt.

Írd be a csatorna számát.

11.6

Ha egy hajó testének, legénységének vagy felszerelésének bármely része a rajtvonal pálya felőli oldalán van rajtjelzést megelőző két perc folyamán és azonosítják, a versenyrendezőség megkísérli vitorlaszámát rádión keresztül, a VHF _____ csatornán közölni. A rádióadás elmaradása vagy az időzítés pontossága nem képezheti orvoslati kérelem alapját. Ez módosítja a 62.1(a) szabályt.

 

12

A KÖVETKEZŐ PÁLYASZAKASZ MÓDOSÍTÁSA

 

12.1

A következő pályaszakasz módosításakor a versenyrendezőség az eredeti jelet (vagy a célvonalat) helyezi át az új pozícióba.

 

(VAGY)

 
 

12.1

A következő pályaszakasz módosításakor a versenyrendezőség új jelet helyez ki (vagy áthelyezi a célvonalat), és az eredeti jelet olyan hamar, ahogy az lehetséges, eltávolítja. Egy újabb módosítás esetén, ha egy új jelet az eredeti jellel cserélnek.

Amikor a 12.2 előírást használják, a 9.5 előírást is használni kell. Cseréld fel a „bal kézre”-t „jobb kéz”-re, ha a jelet jobb kézre kell elhagyni.

12.2

Kivéve egy kapunál, a hajóknak a következő pályaszakasz módosítását jelző versenyrendezőségi hajó és a közelében lévő jel között kell áthaladni úgy, hogy a jelet bal kézre, a versenyrendezőségi hajót jobb kézre hagyják el. Ez módosítja a 28 szabályt.

  13 A CÉL
 

13.1*

A célvonal a céljeleken lévő narancsszínű lobogókat viselő árbocok között lesz.

 

(VAGY)

 
 

13.1*

A célvonal a jobb oldali céljelen lévő narancsszínű lobogót viselő árboc és a bal oldali céljel pálya felőli oldala között lesz.

 

(VAGY)

 

Írd be a leírást.

13.1*

A célvonal _____ lesz.

 

13.2

Ha a versenyrendezőség nincs jelen egy hajó célba érésekor, az első adandó alkalommal jelentenie kell a versenyrendezőség felé a célba érési idejét és a többi hajóhoz képesti célba érési helyét.

 

14

BÜNTETÉSI RENDSZER

A 14.1 utasítást csak akkor alkalmazd, ha a kétfordulós büntetést nem használják. Írd be a helyek számát, vagy határozd meg a büntetést.

14.1

A 44.3 szabály szerinti pontozási büntetés kerül alkalmazásra. A büntetés _____ hely.

(VAGY)

 

14.1

A következő büntetések kerülnek alkalmazásra: _____.

Írd be az osztály(oka)t.

14.2

A _____ osztály(ok) számára a 44.1 szabály úgy módosul, hogy a kétfordulós büntetést az egyfordulós büntetés váltja fel.

Hacsak nem az egész P függeléket alkalmazzák, add meg a korlátozásokat.

14.3

A P függelék [a [14.2] [és a] [14.4] utasításokban szereplő módosításokkal] érvényes.

Csak gyerekeseményre ajánlott.

14.4

A P2.3 szabály nem érvényes, és a P2.2 úgy módosul, hogy az első büntetést követő összes büntetésre érvényes.

15

IDŐKORLÁTOZÁSOK ÉS CÉLIDőK

Írd be az osztályokat és az időket. Hagyd el az első jelnél az időkorlátozást és célidőt, ha nem alkalmazható.

15.1*

Az időkorlátozások és a célidő a következők:
Osztály Idő- Időkorlát Célidő korlát 1. jelnél
_____ _____ _____ _____
_____ _____ _____ _____
_____ _____ _____ _____
Ha az első jelet egy hajó sem érte el az első jelnél érvényes időkorlátozáson belül, a futamot érvénytelenítik. A célidő teljesíthetetlensége nem képezheti orvoslati kérelem alapját. Ez módosítja a 62.1(a) szabályt.

Írd be az időt (vagy a különböző időket a különböző osztályoknak).

15.2

Azok a hajók, amelyek nem érnek célba az elsőnek a pályát végigvitorlázó és célba ért hajót követő _____ percen belül, tárgyalás nélkül DNFként kerülnek értékelésre. Ez módosítja a 35., az A4 és az A5 szabályokat.

 

16

ÓVÁSOK ÉS ORVOSLATI KÉRELMEK

Ha szükséges, add meg a helyet.

16.1

Óvási űrlapok a versenyirodán kaphatók [, ami ______ található]. Az óvásokat és az orvoslati vagy újratárgyalási kérelmeket a megfelelő határidőn belül kell oda benyújtani.

Változtasd meg az időtartamot, ha ettől különböző.

16.2

Az óvási határidő minden egyes osztály részére a napi utolsó futam utolsó hajójának célba érési időpontját vagy a napi versenyzés végét jelentő jelzés kitűzését követő 90 perc közül a későbbi.

Változtasd meg a kihelyezés idejét, ha ettől különböző. Írd be az óvási szoba helyét, és ha alkalmazható, az első tárgyalás idejét.

16.3

Az óvásokról szóló közleményeket az óvási határidő lejártát követő 30 percen belül kifüggesztik, hogy tájékoztassák a tárgyalásokon résztvevő versenyzőket, hogy melyiken lesznek felek vagy melyiken nevezték meg őket tanúnak. A tárgyalásokat [a kifüggesztett időponttól] [_____] kezdve az óvási szobában tartják, amely _____ található.

 

16.4

A versenyrendezőség vagy az óvási bizottság általi óvásokról szóló közleményeket a 61.1(b) szabálynak megfelelően kifüggesztik.

 

16.5

Kifüggesztik azoknak a hajóknak a listáját, amelyeket a 14.3 utasítás szerint büntettek a 42. szabály megsértéséért.

 

16.6

A 11.3, 18., 21., 23., 24., 25., 26. és 27. utasítások megsértése nem képezheti egy hajó általi óvás alapját. Ez módosítja a 60.1(a) szabályt. Ezen szabálysértésekért járó büntetések, ha az óvási bizottság úgy dönt, kisebbek is lehetnek, mint a kizárás.

 

16.7

A verseny kiírás szerinti utolsó versenynapján egy óvás újratárgyalása iránti kérelmet az alábbiak szerint kell beadni:

   

(a) az óvási határidőn belül, ha a kérelmező felet az előző napon értesítették a döntésről;

Változtasd meg az időt, ha ettől különböző.

 

(b) 30 percnél nem később, ahogy a kérelmezőt az aznapi döntésről értesítették.

   

Ez módosítja a 66. szabályt.

 

16.8

Egy verseny kiírás szerinti utolsó versenynapján egy, az óvási bizottság döntésére alapozott orvoslati kérelmet a döntés kifüggesztését követő 30 percen belül kell beadni. Ez módosítja a 62.2 szabályt.

Csak akkor használd, ha a 70.5 szabály alkalmazható.

16.9

A(z) [óvási bizottság] [nemzetközi versenybíróság] döntései a 70.5 szabály értelmében véglegesek.

 

17

ÉRTÉKELÉS

Csak akkor írd be, ha nem az A függelék legkisebb pontrendszerét fogják használni. Írd le rendszert.

17.1*

A értékelési rendszer a következő: _____.

Írd be a számot.

17.2*

_____ futam befejezése szükséges a versenysorozat érvényességéhez.

Írd be mindenütt a számokat.

17.3

(a) Ha kevesebb, mint _____ futamot fejeztek be, egy hajó végső pontszáma az összes futam pontszámainak összege.

(b) Ha a befejezett futamok száma _____ és _____ közötti, egy hajó végső pontszáma, a legrosszabb pontja nélkül számított, összes futam pontszámainak összege.

(c) Ha _____ vagy több futamot fejeztek be, egy hajó végső pontszáma, a két legrosszabb pontja nélkül számított, összes futam pontszámainak összege.

 

18

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Határozd meg a ki- és bejelentkezési eljárást.

18.1

Ki- és bejelentkezés: _____.

 

18.2

Amely hajó kiáll egy futamból, a lehető leghamarabb köteles értesíteni a versenyrendezőséget.

 

19

LEGÉNYSÉG VAGY FELSZERELÉS CSERÉJE

 

19.1

Versenyzők cseréje csak a [versenyrendezőség] [óvási bizottság] [versenybíróság] előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

19.2

Sérült vagy elveszett felszerelések pótlása csak [versenyrendezőség] [óvási bizottság] [versenybíróság] engedélyével lehetséges. A pótlás iránti kérelmeket az első ésszerű alkalommal kell benyújtani a bizottsághoz.

 

 

20

FELSZERELÉSEK ÉS FELMÉRÉSI ELLENŐRZÉS

A hajók vagy a felszerelések bármikor ellenőrizhetők, hogy megfelelnek- e az osztályszabályoknak és a versenyutasításnak. A vízen a versenyrendezőség felszerelési ellenőre vagy a felmérő utasíthat egy hajót, hogy azonnal menjen a felmérési ellenőrzésre kijelölt helyre.

Lásd az ISAF 20.4 rendelkezését. Add meg a szükséges információkat az esemény reklámanyagának kihelyezéséről.

21

AZ ESEMÉNY HIRDETÉSEI

A hajók kötelesek viselni a rendező szervezet által biztosított következő hirdetést: _____.

Írd be a leírásokat. Ha helyénvaló, használj különböző azonosító jelzéseket a különféle feladatot ellátó hajókra.

22

HIVATALOS HAJÓK

A hivatalos hajók jelzése a következő: _____.

 

23

KÍSÉRőMOTOROSOK

 

23.1

Csapatvezetőknek, edzőknek és más kísérő személyzetnek a versenyterületen kívül kell tartózkodni az első rajtoló osztály előkészítő jelzésétől kezdve egészen addig, amíg minden hajó célba ért, kiállt, vagy a versenyrendezőség halaszást, általános visszahívást vagy érvénytelenítést jelzett.

Írd be az azonosító jelzést. Nemzetközi versenyeken a nemzeti betűjelzések javasoltak.

23.2

A kísérőmotorosok jelzése a következő: _____.

 

24

HULLADÉK ELHELYEZÉSE
A hulladék elhelyezhető a kísérő és a hivatalos hajókon.

 

25

KIEMELÉSI KORLÁTOZÁSOK

Tőkesúlyos hajók a verseny alatt csak a versenyrendezőség előzetes, írásos engedélyével, annak feltételeit betartva emelhetők ki.

 

26

BÚVÁRFELSZERELÉS ÉS MŰANYAG MEDENCÉK

Víz alatti légzőkészülékek, műanyagmedencék vagy ezekkel egyenértékű berendezés nem használható tőkesúlyos hajók körül az első futam előkészítő jelzésétől a verseny befejezéséig.

Írd be az alkalmazandó alternatív szöveget. Írd le használt és megengedett rádiókommunikációs sávokat és frekvenciákat.

27

RÁDIÓKAPCSOLAT

Vészhelyzetet kivéve egy versenyző hajó sem adhat le vagy vehet olyan rádióadást, amely nem érhető el minden hajó számára. Ez a megkötés a mobiltelefonokra is érvényes.

Ha örökös vándordíjakat osztanak ki, azokat teljes nevükkel írd be.

28

DÍJAZÁS

A következő díjak kerülnek kiosztásra: _____.

Az esemény helyszínén alkalmazandó jog korlátozhatja ezt a kizárást. Minden kizárást ennek megfelelően kell megszerkeszteni.

29

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A versenyzők kizárólag saját felelősségükre
vesznek részt a versenyen. Lásd a 4. szabályt, Döntés a versenyen való részvételről. A versenyt rendező szervezet semmiféle felelősséget nem vállal anyagi károkért, személyi sérülésekért vagy halálesetért, ami a versenyhez kapcsolódóan, azt megelőzően, annak során vagy azt követően következik be.

 

Írd be a valutát és az összeget.

30

BIZTOSÍTÁS

Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással, amely esetenként legalább _____ összegig vagy ennek megfelelő értékig biztosítson fedezetet.

 

A MELLÉKLET
A PÁLYA ÁBRÁZOLÁSA

Az alábbiakban a pályaalakzatokat mutatjuk be. A hajók útvonala szakaszos vonallal ábrázolt, hogy mindegyik ábra különböző számú körökből álló pályát mutathasson be. Ha egy osztálynak több, mint egy pálya használata lehetséges, határozd meg, hogy az egyes pályákat hogyan fogják jelezni.

CIRKÁLÓ-HÁTSZÉL PÁLYA
RAJT – 1 – 2 – 1 – 2 – CÉL

Ehhez a pályához tartozó lehetőségek:
(1) a körök számának növelése vagy csökkentése,
(2) utolsó cirkáló szakasz elhagyása,
(3) kapu használata a szél alatti jel helyett,
(4) terelőjel használata a szél felőli jelnél, és
(5) a szél alatti és szél felőli jelek rajt-, és céljelként való használata.

 

HÁROMSZÖG–CIRKÁLÓ–HÁTSZÉL PÁLYA
RAJT – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – CÉL

Ehhez a pályához tartozó lehetőségek:
(1) körök számának növelése vagy csökkentése,
(2) az utolsó cirkáló szakasz elhagyása,
(3) a háromszög belső szögeinek változtatása
(45°–90°–45° és 60°–60°–60° gyakori),
(4) hátszelekben kapu használata a szél alatti jel helyett,
(5) terelőjel használata a hátszélszakaszok kezdetén, és
(6) a szél alatti és szél felőli jelek rajt-, és céljelként való használata.
Add meg minden jelnél a belső szögeket.

 


RAJT– 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – CÉL

RAJT– 1 – 4 – 1 – 2 – 3 – CÉL

TRAPÉZPÁLYÁK

Ehhez a pályához tartozó lehetőségek:
(1) további szakaszok hozzáadása,
(2) a bemutatott kapu egyetlen jellel való helyettesítése, vagy kapu alkalmazása a külső huroknál is,
(3) a belső szögek változtatása a háromnegyedes szakaszok között,
(4) terelőjel használata a hátszélszakaszok kezdetén, és
(5) célba érés háromnegyedszél helyett cirkálóban.
Add meg minden háromnegyedszeles szakasznál a belső szögeket.

B MELLÉKLET
A RENDEZŐ SZERVEZET ÁLTAL BIZTOSÍTOTT HAJÓK
A következő versenyutasítás akkor ajánlott, ha minden hajót a rendező szervezet biztosít. A körülményeknek megfelelően módosítható. Ha alkalmazzák, akkor a 3. utasítás után kell beszúrni.
4 HAJÓK
4.1 Minden versenyző megkapja a hajóját, amit semmilyen módon nem alakíthat át, vagy nem okozhat rajta módosítást, kivéve:
(a) egy tájolót szabad kötéllel vagy ragasztószalaggal a hajóra, vagy rudazatára erősíteni;
(b) a hajón bárhová kötözhetők vagy ragaszthatók széljelzők, beleértve a fonalat vagy cérnát;
(c) a hajótestek, uszonyok és kormánylapok csak vízzel tisztíthatók;
(d) ragasztószalag mindenhol használható a vízvonal felett;
(e) minden állíthatóra tervezett veret vagy felszerelés, az osztályszabályok figyelembevételével állítható.

4.2 Minden olyan felszerelést, amit vitorlázás céljából a hajóval adtak, mindenkor a hajóban kell tartani, ha az vízen van.

4.3 Az előző szabályok valamelyikének megsértése esetén a büntetés az, hogy a hajót kizárják minden olyan futamból, amiben azt megsértette.

4.4 A versenyzők kötelesek jelenteni minden kárt, vagy felszerelés-elvesztést a rendező szervezet képviselőjének, akármilyen csekély jelentőségű is az, közvetlenül azután, hogy a hajót kikötötték. Ezen utasítás megsértése esetén, hacsak az óvási bizottság meg nem győződött arról, hogy a versenyző határozott erőfeszítést tett azért, hogy megfeleljen neki, a büntetés a legutóbb vitorlázott futamból való kizárás.

4.5 Azokat az osztályszabályokat, amelyek megkövetelik, hogy a versenyzők tagjai legyenek az osztályszövetségnek, nem alkalmazzák