M FÜGGELÉK
AJÁNLÁSOK ÓVÁSI BIZOTTSÁGOK RÉSZÉRE

E függelék csak ajánlásokat tartalmaz: egyes esetekben célszerű lehet eltérni ezektől. Elsősorban az óvási bizottságok elnökei számára készült, de segítheti a versenybírókat, óvási bizottsági titkárokat, versenyrendezőket, és más, óvás vagy orvoslati kérelem tárgyalásával kapcsolatba kerülő személyeket.
Egy óvás vagy orvoslati kérelem tárgyalása során az óvási bizottság egyforma gondossággal mérlegelje az egyes tanúvallomásokat. Legyen tudatában annak, hogy becsületes vallomások eltérhetnek egymástól, sőt ellent is mondhatnak egymásnak a különböző megfigyelések és visszaemlékezések miatt. Ilyen különbségeket a legjobb tudása szerint oldjon fel. Vegye figyelembe azt, hogy addig nem vétkes egyetlen hajó vagy versenyző sem, amíg az óvási bizottság számára kielégítően alá nem támasztották egy szabály megsértésének tényét. Az óvási bizottság tagjai nyitott gondolkodásukat mindvégig megőrizve hallgassák meg az összes szükséges bizonyítékot, amelyek alapján eldönthető az, hogy egy hajó, vagy versenyző megsértett-e egy szabályt.

M1 ELŐZETES TENNIVALÓK (a versenyiroda is elvégezheti)

M2 A TÁRGYALÁS ELŐTT
M2.1
Győződjünk meg róla, hogy

M2.2 Állapítsuk meg hogy az óvási bizottság tagjai közül valaki láttae az esetet. Ha igen, akkor azok mindegyike a felek jelenlétében jelentse ezt ki (lásd 63.6 szabály).

M3 A TÁRGYALÁS
M3.1
Az óvás, vagy az orvoslati kérelmek érvényességének ellenőrzése

M3.2 Bizonyítási eljárás (63.6 szabály)

M3.3 Tények megállapítása (63.6. szabály)

M3.4 Döntés az óvásról vagy az orvoslati kérelemről (64. szabály)

M3.5 Felek tájékoztatása (65. szabály)

M4 TÁRGYALÁS ÚJRANYITÁSA (66. szabály)

M4.1 Ha egy fél a határidőn belül a tárgyalás újranyitását kéri, hallgassuk meg a kérelmező felet, tekintsük meg a videofelvételt stb., és döntsük el, van-e bármilyen új, jelentős bizonyíték, amely a döntés megváltoztatásához vezethet. Döntsük el, hogy szabályértelmezésünk hibás lehetett-e; nyitott elmével vizsgáljuk meg, hogy követhettünk-e el hibát. Ha ezek egyike sem áll fenn, utasítsuk el az újratárgyalási kérelmet, egyébként tűzzünk ki egy tárgyalást.

M4.2 A bizonyíték „új”, ha

M5 NAGYFOKÚ HELYTELEN MAGATARTÁS (69. szabály)
M5.1
E szabály szerinti eljárás nem óvás, de az óvási bizottság a tárgyalást
megelőzően írásban közli feltételezéseit a versenyzővel. A tárgyalás ugyanolyan szabályok szerint kerül lebonyolításra, mint a többi tárgyalás, de az óvási bizottságnak legalább három tagból kell állnia (69.2(b) szabály). A versenyző érdekeit a legnagyobb gondossággal kell védeni.

M5.2 Egy versenyző vagy hajó nem óvhat a 69. szabály alapján, azonban ha egy versenyző egy óvási űrlapon ezt megkísérli, az elfogadható, mint az óvási bizottsághoz benyújtott jelentés. Ezután az óvási bizottság eldöntheti, hogy összehív-e egy tárgyalást, vagy sem.

M5.3 Ha a 2. rész szerinti eset miatt kívánatos a 69. szabály alapján egy tárgyalás összehívása, fontos, hogy előzőleg minden hajóhajó elleni óvást letárgyaljunk a szokásos módon, hogy megállapítsuk, hogy melyik hajó, melyik szabályt sértette meg, ha egyáltalán történt ilyen, mielőtt megkezdenénk a versenyző elleni tárgyalást e szabály alapján.

M5.4 Bár a 69. szabály szerint egy versenyző, és nem egy hajó ellen folyik az eljárás, egy hajó is büntethető (69.2(c) szabály).

M5.5 Az óvási bizottság figyelmeztetheti a versenyzőt (69.2(c)(1) szabály), ebben az esetben nem kell jelentést készíteni (69.2(d) szabály). Amikor büntetést szabtak ki és jelentést kell készíteni, ahogy a 69.2(d) vagy 69.2(f) szabály megköveteli, hasznos lehet javaslatot tenni arra is, hogy szükséges-e további lépéseket tenni .