R FÜGGELÉK
FELLEBBEZÉSI ÉS KÉRELMEZÉSI ELJÁRÁSOK

Lásd a 70. szabályt. Egy nemzeti hatóság előírásai módosíthatják ezt a függeléket, de versenyutasítással nem lehet módosítani rajta.

R1 FELLEBBEZÉSEK ÉS KÉRELMEK
A fellebbezéseket, az óvási bizottságok döntéseik megerősítése vagy helyesbítése érdekében benyújtott kéréseit, és szabályértelmezési kérdéseket e függelék szerint kell benyújtani.

R2 DOKUMENTUMOK BENYÚJTÁSA
R2.1
Fellebbezéshez
(a) nem később, mint 15 nappal az óvási bizottság írásbeli döntésének, vagy azon határozatának kézhez vétele után, amiben az elutasítja egy óvás újbóli megnyitását, a fellebbezőnek egy fellebbezést kell a nemzeti hatósághoz beküldenie, mellékelve az óvási bizottság határozatát. A fellebbezésnek tartalmaznia kell azt, hogy a fellebbező miért tartja az óvási bizottság döntését vagy eljárását helytelennek;
(b) ha a tárgyalás nem lett a 63.1 szabály követelményének megfelelően, az óvás vagy orvoslati kérelem benyújtását követő 30 napon belül megtartva, a fellebbező további 15 napon belül küldjön egy fellebbezést az óvás vagy orvoslati kérelem másolatával és minden vonatkozó levelezéssel együtt. A nemzeti hatóságnak meg kell hosszabbítania a határidőt, amennyiben jó oka van erre;
(c) amennyiben az óvási bizottság nem tesz eleget a 65. szabály követelményeinek, a fellebbezőnek a tárgyalás után elfogadható időn belül be kell küldenie a fellebbezést az óvás vagy a kérelem másolatával és a vonatkozó levelezéssel együtt. Ha az óvás vagy orvoslati kérelem másolata nem érhető el, akkor ezek helyett a fellebbező írja le ezek tartalmát.

R2.2 Az óváshoz mellékelve, vagy annak beküldése után a lehető leghamarabb, a fellebbező küldje be a következő iratok közül mindazokat, amelyek rendelkezésére állnak:
(a) az írott óvás(oka)t vagy orvoslati kérelme(ke)t;
(b) vázlatot, amit az óvási bizottság készített vagy hitelesített, bemutatva az esetben érdekelt minden hajó helyzetét és útvonalát, a következő jel irányát és előírt oldalát, a szél erejét és irányát, és ha jelentőséggel bír, a víz mélységét, valamint az áramlás erejét és irányát;
(c) a versenykiírást, versenyutasításokat, minden egyéb feltételt, ami a verseny lebonyolítását befolyásolta, és azok minden változtatását;
(d) minden idevágó kiegészítő iratot; és
(e) a tárgyalásban érdekelt összes fél, és az óvási bizottság elnökének nevét és postai és e-mail címét, telefonszámát.

R2.3 Egy óvási bizottság által kért döntés-megerősítés, illetve helyesbítés iránti kérelmet a döntést követően, 15 napnál nem később kell beadni, és mellé csatolni kell a döntést magát, és az R2.2-ben felsorolt iratokat. A szabályértelmezési kérelemhez csatolni kell a feltételezett tényeket.

R3 A NEMZETI HATÓSÁG ÉS AZ ÓVÁSI BIZOTTSÁG FELELŐSSÉGI KÖRE
A fellebbezés vagy kért döntés-megerősítés, illetve helyesbítés iránti kérelem kézhezvételekor, a nemzeti hatóság annak egy másolatát, és az óvási döntés másolatát küldje meg minden félnek és a fellebbezésben érintett óvási bizottságnak. Be kell kérnie az óvási bizottságtól az R2.2-ben felsorolt, a fellebbező vagy óvási bizottság által nem csatolt vonatkozó iratokat. Az óvási bizottságnak azonnal be kell azokat küldeni a nemzeti hatóságnak. Amikor ez utóbbi iratok beérkeznek, ezek másolatait is meg kell küldeni a feleknek.

R4 ÉSZREVÉTELEK ÉS TISZTÁZÁSOK
R4.1
A felek és az óvási bizottság észrevételeket fűzhetnek a fellebbezéshez, a kérelemhez vagy egyéb, az R2.2 szabályban felsorolt iratokhoz, és azokat írásban kell a nemzeti hatóságnak megküldeni.

R4.2 A nemzeti hatóság tisztázást kérhet az adott eseményt irányító szabályokkal kapcsolatban olyan szervezetektől, amelyek nem voltak a tárgyalásban felek.

R4.3 A nemzeti hatóságnak a kapott észrevételekből és megjegyzésekből, másolatot kell küldenie a feleknek és az óvási bizottságnak, ahogy az helyénvaló.

R4.4 Minden iratra vonatkozó megjegyzést azoknak a nemzeti hatóságtól való kézhezvételét követő 15 napon belül kell megtenni.

R5 ELÉGTELEN TÉNYÁLLÁS; ÚJRATÁRGYALÁS
A nemzeti hatóságnak el kell fogadnia az óvási bizottság által megállapított tényeket, kivéve ha úgy dönt, hogy azok nem elégségesek. Ebben az esetben fel kell kérnie az óvási bizottságot ténykiegészítésre vagy más információ benyújtására, vagy kérheti a tárgyalás ismételt megnyitását és az újonnan megállapított tények jelentését. Az óvási bizottságnak azonnal eszerint kell intézkednie.

R6 FELLEBBEZÉS VISSZAVONÁSA
A döntés előtt a fellebbező visszavonhatja fellebbezését, ezáltal elfogadva az óvási bizottság döntését.