P FÜGGELÉK
A 42. SZABÁLY SPECIÁLIS ELJÁRÁSAI

E függelék összes része csak akkor érvényes, ha a versenyutasítás azt előírja.

P1 EGY BÜNTETÉS JELZÉSE
Az óvási bizottság egy tagja vagy megbízott megfigyelője, aki látja, hogy egy hajó megsérti a 42. szabályt, megbüntetheti azt – még akkor is, ha a hajó már nincs versenyben – úgy, hogy olyan hamar, ahogy az ésszerűen lehetséges egy hangjelet ad, rámutat egy sárga lobogóval és a vitorlaszámát kiáltja. Az ilyen módon büntetett hajó ugyanazon eseményért nem büntethető a 42. szabály alapján másodszor.

P2 BÜNTETÉSEK
P2.1 Első büntetés

Amikor egy hajót először büntetnek a P1 szabály alapján, büntetése a 44.2 szabály szerinti kétfordulós büntetés. Ha ezt nem végzi el, tárgyalás nélkül ki kell zárni.

P2.2 Második büntetés
Amikor egy hajót a verseny során másodszor büntetnek, büntetése, hogy azonnal ki kell állnia a futamból. Ha nem így tesz, a hajót tárgyalás nélkül ki kell zárni és pontszáma nem ejthető ki.

P2.3 Harmadik és további büntetések
Amikor egy hajót harmadszor vagy még többedszer büntetnek egy verseny során, azonnal álljon ki a futamból. Ha így tesz, büntetése tárgyalás nélküli kizárás, és pontszáma nem ejthető ki. Ha nem így tesz, büntetése tárgyalás nélküli kizárás a verseny öszszes futamából, nem ejthet ki pontszámot, és az óvási bizottságnak meg kell fontolnia egy tárgyalás összehívását a 69.2(a) szabály alapján.

P3 HALASZTÁS, ÁLTALÁNOS VISSZAHÍVÁS VAGY ÉRVÉNYTELENÍTÉS
Ha egy hajót büntettek a P1 szabály alapján és a versenyrendezőség halasztást, általános visszahívást vagy érvénytelenítést jelez, büntetését törlik, de az továbbra is beleszámít a verseny folyamán kapott büntetések számának meghatározásába.

P4 ORVOSLAT KORLÁTOZÁSA
Nem adható orvoslat az óvási bizottság egy tagjának vagy megbízott megfigyelőjének a P1 szabály szerinti tevékenysége miatt, kivéve ha a tevékenység helytelenségének oka az volt, hogy nem vette figyelembe a versenyrendezőség jelzéseit vagy az osztályszabályokat.

P5 O ÉS R LOBOGÓK
(a) Ha az osztályszabályok megengedik a pumpálást, billegtetést és a lökdösést, amikor a szélsebesség meghalad egy meghatározott értéket, a versenyrendezőség jelezheti a figyelmeztető jelzésnél nem később az O lobogó kitűzésével, hogy az említett tevékenységek az osztályszabályok szerint megengedettek.
(b) Ha a szélsebesség a rajtjelzés után haladja meg a meghatározott értéket, a versenyrendezőség ismétlődő hangjelek kíséretében kitűzheti az O lobogót egy jelnél, hogy jelezze a hajóknak, hogy a jel elhagyását követően a tevékenységek az osztályszabályokban meghatározott módon megengedettek.
(c) Ha az O lobogó kitűzését követően a szélsebesség a meghatározott érték alá csökken, a versenyrendezőség ismétlődő hangjelek kíséretében kitűzheti az R lobogót egy jelnél, hogy jelezze a hajóknak, hogy a jel elhagyása után a 42. szabály, az osztályszabályok általi módosításokkal, ismételten érvényes.